Jednostranné snížení úvazku není možné

  • 12.08.2022 11:16

Pracuji jako pedagogický pracovník na střední škole. Naše škola má méně žáků a ředitel mně sdělil, že mi proto bude muset snížit úvazek. Může to udělat bez mého souhlasu?

Stravenka za sobotní směnu

  • 12.08.2022 11:15

Jsem zaměstnaný v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Lze tzv. stravenku poskytnut zaměstnancům i při sobotní směně? Normálně zaměstnanci v naší firmě pracují klasicky od pondělí do pátku. Zaměstnavatel nám při kolektivním vyjednávání tvrdí, že mu zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat stravenky i za práci v sobotu, protože to není směna, ale práce přesčas. V kolektivní smlouvě máme ujednání, že za odpracovanou směnu se pro účely stravování považuje přítomnost zaměstnance v práci po dobu nejméně 3 hodin během jeho stanovené směny.

Práce z domova z důvodu péče o dítě

  • 12.08.2022 11:14

Za několik měsíců mi skončí rodičovská dovolená a mám se vracet zpět do práce. Četla jsem, že můžu zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek a zaměstnavatel mi to musí umožnit. Pokud bych zaměstnavatele požádala, abych kvůli péči o dítě mohla někdy pracovat z domova, platí také, že mi musí vyhovět?

Může mi zaměstnavatel dát výpověď kvůli anonymním pomluvám?

  • 12.08.2022 11:13

Mému zaměstnavateli někdo doručil několik anonymních e-mailů a dopisů obsahujících nepravdivá tvrzení o tom, jak pracuji, jak se chovám k zákazníkům apod. Zaměstnavatel si mě zavolal a sdělil mi, že pokud se budou podobné stížnosti opakovat, dá mi výpověď pro porušení mých povinností. Lze se proti takovému postupu nějak bránit?

Otazníky kolem odstupného

  • 12.08.2022 11:12

V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?

Nemocenské u dohody o pracovní činnosti

  • 12.08.2022 11:11

Zaznamenala jsem, že i zaměstnanci pracující na základě dohody o pracovní činnosti mají právo na nemocenské od zaměstnavatele a potom od správy sociálního zabezpečení. Podle jakých pravidel se stanovuje jeho výše, když zaměstnanec pracuje v nepravidelném režimu, tzv. na zavolanou? V různých měsících odpracuje různý počet hodin. Stanovuje se pak nemocenské z nějakého průměru? Pokud ano, jaká je rozhodná doba?

Omezení doby strávené u lékaře

  • 12.08.2022 11:10
Můj zaměstnavatel vnitřním předpisem stanovil, že na dobu návštěvy lékaře za účelem vyšetření či ošetření, které není pracovnělékařskou prohlídkou, se poskytuje volno maximálně na dobu půl dne. Je takové omezení možné?

Přiměřená doba na oddech a jídlo

  • 12.08.2022 11:09

Pracuji v 12hodinových směnách. Zaměstnavatel mně neumožňuje čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech a nutí mě, abych pracoval po celou dobu přítomnosti na pracovišti, tj. 12 hodin. Z pracovní doby mi však odečítá dvě přestávky v práci a neposkytuje za ně mzdu, ačkoliv jsem je nečerpal a ani čerpat nemohl. Usuzuji, že jeho postup není správný. Nebo se mýlím?

Společná odpovědnost za svěřené hodnoty

  • 12.08.2022 11:09

Pracujeme v obchodě jako skladníci. Ve skladu je zamykatelná část určená pro skladování zvláštního zboží. Do této části mají všichni skladníci přístup, všichni máme také podepsané dohody o hmotné odpovědnosti. Několikrát jsme již viděli, že do skladu vcházel i zástupce vedoucího prodejny, má tedy zřejmě také svůj klíč, ale nemá uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti. Co se stane, když se ve skladu něco ztratí? Budou škodu nahrazovat jenom skladníci na základě hmotné odpovědnosti, anebo se můžeme odvolat na to, že do skladu měla přístup ještě další osoba?