Musím se písemně hlásit o svůj dlužný nárok?

  • 07.02.2018 09:13

Slyšel jsem, že věřitel musí písemně upozornit dlužníka (například zaměstnavatele, který mu neposlal výplatu či několik výplat), že mu něco dluží. Pokud tak neučiní, v případě soudního sporu bude jeho žaloba zamítnuta. Je tomu skutečně tak?

Odstoupení od pracovní smlouvy

  • 07.02.2018 09:10

Zaměstnanec v den podpisu pracovní smlouvy absolvoval vstupní lékařskou prohlídku, veškerá školení i dotovaný oběd ve firemní jídelně. Vzhledem k tomu, že se vše poněkud protáhlo, asi ve 13.30 hod. jsme se všichni včetně vedoucího dohodli, že nového zaměstnance už v tento den nebudeme posílat k samotnému výkonu práce do výroby. Domluvili jsme se, že se následující den dostaví v 6.00 a začne pracovat a chybějící hodinu z předchozího dne že si do konce měsíce napracuje. Druhý den se však do práce nedostavil a od té chvíle ani nezvedá telefon a nereaguje na SMS a e-maily. Je možné v tomto případě odstoupit od smlouvy?

Otazníky kolem přesčasové práce

  • 02.11.2017 10:59

Zaměstnavatel mi tvrdil, že mi může nařídit přesčas, ale nemusí ho proplatit. Naznačoval, že odpracované hodiny navíc mi může převést, ale když nebudu mít čas si volno za ně vybrat, toto volno propadne. Může zaměstnavatel sám rozhodnout, že přesčasové hodiny převede? Mám nárok si určit, kdy si volno vyberu? V pracovní smlouvě mám tohle ustanovení: „Zaměstnanec souhlasí s podmínkou, že po předchozím upozornění zaměstnavatelem bude vykonávat práci přesčas podle potřeby firmy a v souladu se zákoníkem práce.“ Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas třeba na zítřek nebo dokonce rovnou na den, kdy mi ho oznamuje? Ze zákoníku práce jsem vyrozuměl, že zaměstnavatel změny proti normální pracovní době musí hlásit 2 týdny dopředu a nesmí to překročit 8 hodin týdně.

Převedení dovolené do dalšího roku

  • 02.11.2017 10:57

Povinností zaměstnavatele je určit čerpání dovolené v rozsahu 4 týdnů v kalendářním roce (tj. v našem případě celé roční dovolené). Jaký postih hrozí zaměstnavateli, pokud neurčí čerpání dovolené v rozsahu 4 týdnů za rok 2015 a ani zaměstnanec sám nemá zájem dovolenou nastoupit? Je možné, aby zaměstnanec (který není v pracovní neschopnosti, na mateřské dovolené atd.) vyčerpal dovolenou z roku 2014 ve výši 2 týdnů (celý zbytek) a dovolenou roku 2015 (anebo jen část) převedl do roku 2016?

Uchazeč o zaměstnání

  • 02.06.2017 12:27

Mohla bych dostat podrobnější vysvětlení, kdy se občan může stát uchazečem o zaměstnání? Každý mi říká trošku něco jiného...

Porod a zdravotní pojištění

  • 02.06.2017 12:27

Kdy je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění v souvislosti s porodem a péčí o dítě? Jaké podmínky je třeba splňovat?

Dostupnost zaměstnance na telefonu

  • 02.06.2017 12:20

Zaměstnavatel chce, abychom byli neustále dostupní na telefonu. Za tímto účelem po nás požaduje sdělení našich soukromých telefonních čísel, což se nám ani trochu nelíbí. Má na to nárok? A co když nám dá služební telefony - musíme na nich být neustále dostupní?

Prodej alkoholu mladistvými zaměstnanci

  • 02.06.2017 12:19

Moje sedmnáctiletá dcera si našla brigádu, při níž by ve stánku prodávala mj. též alkohol a cigarety. Je výkon takové práce možný, když jí ještě nebylo 18 let?

Mimořádné odměny u DPČ

  • 02.06.2017 12:16

Mám uzavřenou dohodu o pracovní činnosti na zastupování v případě nepřítomnosti zaměstnanců. V ní mám stanoven odlišný tarif než oni, také příplatky jsou jiné – například za odpracovanou dobu ve svátek ho má zaměstnanec ve výši 100 %, kdežto já mám nárok pouze na 10 %. Na mimořádné odměny mají nárok také pouze zaměstnanci. Přitom mám rovnocennou pracovní náplň, vykonávám stejnou práci. Je to v souladu se zákoníkem práce?

Přesčas v sobotu

  • 02.06.2017 12:16

U našeho zaměstnavatele se běžně pracuje v pracovních dnech, soboty a neděle jsou volné. Před časem jsme najížděli na nový software, nestíhali jsme a zaměstnavatel nařídil přesčas na sobotu. Následně rozhodl, že za přesčas dostaneme náhradní volno. Jak je to s příplatkem za práci v sobotu? Podle vyjádření naší personalistky na příplatek nemáme právo, když jsme za přesčas dostali náhradní volno.