Jaroslav Souček: Neférová zahraniční konkurence drtí evropské ocelářství

  • 06.01.2020 14:27
Čím žijeme
 
Ocelářství a navazující průmyslová odvětví jsou v ohrožení. Odbory žádají, aby česká vláda a Evropská komise přijali opatření na ochranu odvětví, v opačném případě může dojít ke kolapsu, ohrožujícímu obrovské množství pracovních míst jak v Česku, tak v zahraničí.

Výzvy současnosti – nový pohled

  • 30.12.2019 14:02
Různé potřeby, stejný zájem
 
Otázka rozmanitých potřeb a diferencovaného přístupu k různým skupinám osob na pracovním trhu nabývá na významu a nebude tomu jinak ani do budoucna. V rámci Evropské unie a vnitřního trhu je tento aspekt zaměstnanecké populace výrazný a představuje pochopitelnou oblast zájmu jak Evropské odborové konfederace, tak odborů v jednotlivých státech.

Česká stopa v sociálním zabezpečení MOP

  • 27.12.2019 13:52
Ze zahraničí
 
V roce stého výročí založení Mezinárodní organizace práce (MOP) je vhodné si připomenout významnou českou účast v jedné ze stěžejních oblastí činnosti této organizace. Sociální pojištění, resp. sociální zabezpečení...

Čeká nás minimální důchod a zásluhová penze?

  • 15.12.2019 13:21
Sonda Sond
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání Komise pro spravedlivé důchody představilo navrhovanou úpravu I. důchodového pilíře, která by znamenala nastavení základního důchodu pro všechny. Jeho výše by odpovídala minimálnímu životnímu standardu důchodců. Tato změna by pro občany znamenala také srozumitelnější výpočet důchodů.

Mzdy rostou, nedostatek lidí přesto dusí některé obory

  • 05.12.2019 16:11
Měli byste vědět
 
Rok 2019 se nese ve znamení očekávaného zpomalení růstu HDP, které by mohlo být způsobeno mimo jiné i vyčerpaným pracovním trhem. Nejvíce chybí lidé na řemeslnické a dělnické pozice, dále v technických oborech a informačních technologiích.

Co přineslo kolektivní vyjednávání v roce 2019

  • 02.12.2019 15:42
Trh a my
 
V roce 2019 pokračuje trend oživení kolektivního vyjednávání, zaměstnavatelé jsou sociálnímu dialogu více nakloněni, berou odbory jako partnera pro jednání, což je pozitivně ovlivněno i přístupem současné vlády k sociálnímu dialogu. Do výsledků kolektivního vyjednávání se příznivě promítá hospodářský růst doprovázený nedostatkem kvalifikované pracovní síly.

Výročí 100 let Mezinárodní organizace práce (ILO)

  • 26.11.2019 14:03
Videa vyprávějí o práci a cílech ILO i ČMKOS
 
Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, zkratka ILO) usiluje již více než 100 let o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Je blízkým partnerem ČMKOS – společně prosazují lepší podmínky pro lidi práce. 

Kde odbory vidí „jádro problému“

  • 24.10.2019 15:15
O perspektivách jaderné energetiky s předsedou OS ECHO Zdeňkem Černým
 
Odborový svaz ECHO sdružuje i členy odborů, kteří jsou zaměstnanci Jaderné elektrárny Temelín. Ti přirozeně vítají nedávný posun v diskusi o budoucnosti energetiky, zejména jaderné, a zdrojů, ze kterých se má v budoucnu elektřina vyrábět.

O prospěšnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe

  • 24.10.2019 13:43
Výstavba vodních děl podpoří vznik desítek tisíc pracovních míst
 
"O prospěšnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe jsme přesvědčeni," říká předseda OS dopravy Luboš Pomajbík. V posledních deseti letech se v České republice velice intenzivně diskutuje o potřebě vybudovat vodní koridor Dunaj-Odra-Labe (DOL).

Jak ven z pasti levné práce

  • 24.10.2019 13:25
Vyrovnání mzdové úrovně v nedohlednu
 
Na zářijovém mítinku Konec levné práce byla veřejnosti představena exkluzivní studie ČMKOS nazvaná Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU. Na její tvorbě spolupracoval tým makroekonomů ČMKOS se zahraničním expertem a českou socioložkou.