Kód zboží: 199-2

Nakladatelství SONDY, s. r. o.

JUDr. Jaroslav Stránský a kol.

Úplné znění Zákoníku práce s rozsáhlým, praktickým a srozumitelným výkladem od renomovaných autorů, kteří reprezentují dlouholetou odbornou erudici nabytou v rámci svého profesního působení v akademickém světě, soukromém a veřejném sektoru i v odborech. Právní stav je k 1. 7. 2021. Autoři publikace se zaměřili na výklad často se vyskytujících dotazů vč. potřebné argumentace a zdůvodnění. Výklad Zákoníku práce obsahuje 1090 stran výkladu předních odborníků na pracovněprávní vztahy, kteří kladou důraz na srozumitelnost výkladu.

Cena 1490 Kč, formát A5, počet stran 1090

Cena: 1,355 Kč
1,490 Kč (včetně 10% DPH)