Hospodaření odborových organizací a spolků

Nakladatelství Sondy, s.r.o.

J. Plesníková, M. Krbečková

Publikace vás prakticky poučí, proškolí a metodicky povede ke správnému zvládnutí hospodaření vaší organizace. Provede vás právním úskalím a seznámí vás s možnostmi jak finanční prostředky používat ve vazbě na daňové předpisy, jak vést účetnictví a jak ukládat dokumenty.
Přináší konkrétní příklady zaúčtování jednotlivých účetních operací.
Obsahuje vzory předpisů a tiskopisů, které organizace pro hospodaření potřebují, aby obstály nejen před svou členskou základnou, ale před případnou kontrolou ze strany státních orgánů.

279 Kč (včetně 10% DPH)

VODNÍ ZÁKON III. vydání

Nakladatelství SONDY, s. r. o. (Publikace dočasně vyprodána)

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Ing. Miroslav Král, CSc., JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., a Mgr. Veronika Vytejčková.

497 Kč (včetně 10% DPH)

Jak správně vytvářet a využívat FKSP - Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování

Nakladatelství SONDY, s. r. o. (Publikace dočasně vyprodána)

6. rozšířené, aktualizované vydání k 1. 4. 2014
Ing. Helena Čornejová, Ing. Věra Zděnková, Mgr. Helena Peterová

199 Kč (včetně 10% DPH)

POHLEDY - Přínosy a náklady přistoupení ČR k eurozóně

Edice - Studie, analýzy, prognózy 
 
Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman
 

Názory na přijetí Eura za měnu ČR - jak se vyvíjely v čase

Státy střední a východní Evropy a Euro

Výhody vstupu do Eurozóny

Náklady (rizika) přijetí Eura

Pokus o sestavení dynamické bilance přínosů a nákladů vstupu ČR do Eurozóny

Závěrečné shrnutí

90 Kč (včetně 10% DPH)

Zákon o vodovodech a kanalizacích

Nakladatelství SONDY, s. r. o. (Publikace dočasně vyprodána)
č. 274/2001 Sb. v úplném znění k 1. dubnu 2014 s rozšířeným komentářem a vyhláška č. 428/2001 Sb. v úplném znění s rozšířeným komentářem

Vladimír Chaloupka, Zdeněk Horáček, Aleš Kendík, Jiří Duda a Karel Frank

390 Kč (včetně 15% DPH)

Předplatné Revue SONDY na rok 2018 - Roční

Předplatné magazínu na rok 2018:         12 čísel      541 Kč (včetně DPH)

Předplatné magazínu na půl roku 2018:   6 čísel       270 Kč (včetně DPH)

(Naleznete zde, klikněte na smajlík laugh

540 Kč (včetně 10% DPH)

Předplatné Revue SONDY na rok 2018 - Půlroční

Předplatné magazínu na rok 2018: 12 čísel - 540 Kč včetně (DPH) 

(Naleznete zde, klikněte na smajlík laugh

Předplatné magazínu na půl roku 2018: 6 čísel - 270 Kč (včetně DPH)

270 Kč (včetně 10% DPH)

Peněžní deník pro vedení jednoduchého účetnictví

Nakladatelství SONDY, s. r. o.

Novelou zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je dána možnost dalšího vedení jednoduchého účetnictví i po 1. 1. 2008. Nakladatelství Sondy proto vydává Peněžní deník pro vedení jednoduchého účetnictví. Je určen pro všechny organizace, kterých se možnost vedení jednoduchého účetnictví týká – odborové organizace, spolky, tělovýchovné jednoty a ostatní občanská sdružení.

Formát A4.

139 Kč (včetně 21% DPH)

Nový občanský zákoník a pracovní právo

Nakladatelství SONDY, s. r. o.

JUDr. Jaroslav Stránský, JUDr. Vít Samek, Mgr. Jan Horecký

K 1. lednu 2014 došlo k nejzásadnější změně v rámci českého právního řádu za posledních několik let. V účinnost vstoupil nový občanský zákoník. Ten významně změnil podobu celého soukromého práva a ovlivnil i úpravu pracovněprávních vztahů.

118 Kč (včetně 10% DPH)