Kód zboží: 219-1
Edice - Studie, analýzy, prognózy 
 
Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman
 
  • Názory na přijetí Eura za měnu ČR - jak se vyvíjely v čase
  • Státy střední a východní Evropy a Euro
  • Výhody vstupu do Eurozóny
  • Náklady (rizika) přijetí Eura
  • Pokus o sestavení dynamické bilance přínosů a nákladů vstupu ČR do Eurozóny
  • Závěrečné shrnutí
 
 
Cena: 82 Kč
90 Kč (včetně 10% DPH)