Negativní dopady stravovacího paušálu budou nevratné

  • 03.09.2020 15:20
Rozhodnutí vlády zavést zaměstnanecký výdajový paušál na stravování s sebou nese množství hrozeb a rizik. Asociace provozovatelů poukázkových systémů (APROPOS) cítí povinnost na ně upozornit a vyzvat vládu a Poslaneckou sněmovnu, která má o návrhu v září hlasovat, aby tento návrh zvážila a přehodnotila. Reforma bude mít řadu negativních dopadů a dramaticky dopadne nejen na celý gastronomický sektor, ale nastartuje řadu nezvratných změn v oblasti zaměstnaneckého stravování.

Co prosazují evropské odbory ke zmírnění krize

  • 25.06.2020 10:45
Ze zahraničí
Většina evropských odborových centrál se obává předčasného otevření firem a tím i ohrožení zdraví zaměstnanců. Bojují za vyšší mzdy pro ty, kteří jsou v první linii a jejichž místa jsou mnohdy tzv. prekarizovaná.

"Erpéčka" kováků pomáhají tam, kde je potřeba

  • 18.02.2020 09:07
Specialisté z regionálních pracovišť pro základní organizace (dále jen ZO) zpracovávají např. mzdové analýzy firem, aby si vyjednávací týmy dokázaly učinit obrázek, jak se jejich podnikům vede, a učí je, kde si k tomu sehnat potřebné údaje. Zájem o službu je značný

Které profese se vytratí a které vzniknou

  • 01.02.2020 06:33
Firemní kultura
 
Průmysl 4.0 je spojován především s průmyslovými odvětvími a jejich očekávanou proměnou. „Technologická revoluce“ ale citelně zasáhne i trh práce: podle jedné z tezí zmizí do roku 2025 až 30 % současných profesí a nahradí je zcela jiné.

Kováci podporují šikovné mládí

  • 03.01.2020 14:11
Firemní kultura
 
Vítězem jihočeského krajského kola 5. ročníku soutěže T-Profi – Talenty pro firmy, které se uskutečnilo v listopadu na českobudějovickém výstavišti v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo, se stal tým strojírenské společnosti Kern-Liebers CR. Druhé místo obsadilo družstvo MOTOR JIKOV GROUP a třetí celek Groz-Beckert Czech.

Transformace změní i práci IG Metall

  • 10.12.2019 16:46

Ze zahraničí

 

Spravedlivá transformace není možná bez odborů. Tak by se dal shrnout hlavní závěr 24. řádného sjezdu německých kováckých odborů, který se konal od 6. do 12. října v Norimberku. Na programu měl i další důležité body, včetně volby vedení.

Potřebujeme Green New Deal pro Českou republiku

  • 05.12.2019 16:35
Výzvy současnosti – nový pohled

Ekonomická recese se blíží. Až přijde, měli bychom řešit ekonomické nerovnosti i ekologickou krizi současně: prostřednictvím veřejných investic a klimatických pracovních míst.

Jak zahraniční odbory přemýšlí o nových výzvách současnosti

  • 25.10.2019 12:34
Výzvy současnosti – nový pohled
 
Zaměstnanost a životní prostředí jdou ruku v ruce
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB – Německá odborová konfederace) a Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND – Svaz pro životní prostředí a ochranu přírody Německo) se již řadu let zasazují o sociálně-ekologickou transformaci. Konstatujeme, že se způsob, jakým hospodaříme a jak chápeme blahobyt a růst, musí zásadně změnit.

 

Výstava ke 100 letům prvního knihovnického zákona upozorňuje i na nízké platy

  • 25.10.2019 10:51
Měli byste vědět
 
Přesně v den výročí, tedy letos 22. července, byla v prostorách Národní knihovny ČR v Klementinu otevřena výstava s názvem 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách. Zájemci si ji tam mohli prohlédnout až do 12. října, nyní bude putovat dál. Má nejen připomenout historii knihovnictví, ale i upozornit na stále nedostatečné ohodnocení lidí pracujících v oboru.

Bezpečné dny v práci

  • 07.07.2019 09:16
Mladí lesáci si v soutěži poměřili své znalosti
 
Střední lesnická škola ve Žluticích na Karlovarsku ožila v měsíci dubnu nezvyklým ruchem – konalo se zde celonárodní kolo prvního ročníku soutěže Bezpečné dny v práci, kterou vyhlásil a organizoval Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice za podpory sponzorů z řad zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů, Ministerstva zemědělství ČR, státního podniku Lesy České republiky a dalších.