Transformace změní i práci IG Metall

  • 10.12.2019 16:46

Ze zahraničí

 

Spravedlivá transformace není možná bez odborů. Tak by se dal shrnout hlavní závěr 24. řádného sjezdu německých kováckých odborů, který se konal od 6. do 12. října v Norimberku. Na programu měl i další důležité body, včetně volby vedení.

Potřebujeme Green New Deal pro Českou republiku

  • 05.12.2019 16:35
Výzvy současnosti – nový pohled

Ekonomická recese se blíží. Až přijde, měli bychom řešit ekonomické nerovnosti i ekologickou krizi současně: prostřednictvím veřejných investic a klimatických pracovních míst.

Jak zahraniční odbory přemýšlí o nových výzvách současnosti

  • 25.10.2019 12:34
Výzvy současnosti – nový pohled
 
Zaměstnanost a životní prostředí jdou ruku v ruce
Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB – Německá odborová konfederace) a Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND – Svaz pro životní prostředí a ochranu přírody Německo) se již řadu let zasazují o sociálně-ekologickou transformaci. Konstatujeme, že se způsob, jakým hospodaříme a jak chápeme blahobyt a růst, musí zásadně změnit.

 

Výstava ke 100 letům prvního knihovnického zákona upozorňuje i na nízké platy

  • 25.10.2019 10:51
Měli byste vědět
 
Přesně v den výročí, tedy letos 22. července, byla v prostorách Národní knihovny ČR v Klementinu otevřena výstava s názvem 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách. Zájemci si ji tam mohli prohlédnout až do 12. října, nyní bude putovat dál. Má nejen připomenout historii knihovnictví, ale i upozornit na stále nedostatečné ohodnocení lidí pracujících v oboru.

Bezpečné dny v práci

  • 07.07.2019 09:16
Mladí lesáci si v soutěži poměřili své znalosti
 
Střední lesnická škola ve Žluticích na Karlovarsku ožila v měsíci dubnu nezvyklým ruchem – konalo se zde celonárodní kolo prvního ročníku soutěže Bezpečné dny v práci, kterou vyhlásil a organizoval Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice za podpory sponzorů z řad zaměstnavatelů, zaměstnavatelských svazů, Ministerstva zemědělství ČR, státního podniku Lesy České republiky a dalších.

Vítkovice Heavy Machinery oživily zlepšovatelství

  • 05.07.2019 16:23
Zlepšovatelé šetří společnosti miliony
 
Vítkovice Heavy Machinery (VHM) obnovily systém zlepšovacích návrhů podávaných zaměstnanci firmy. V posledních dvou letech systém skomíral, nyní v rámci reorganizace šetří strojírenské společnosti miliony korun. Za prvních pět měsíců podali zaměstnanci 24 zlepšovacích návrhů.

Zahájena kampaň Za knihovny!

  • 17.06.2019 15:24
Knihovnice a knihovníci bojují za vyšší platy
 
Celostátní kampaň Za knihovny! probíhá od 10. do 14. 6. 2019. Zaměstnanci knihoven v ní upozorňují na nízké ohodnocení své práce. Prohlášení určené zřizovatelům knihoven na www.zaknihovny.cz podepsalo už více než 600 knihovnic a knihovníků z celé ČR.

Josef Středula: Nezneužívejme těžké situace ukrajinských zaměstnanců

  • 11.03.2019 13:50
Z iniciativy odborových konfederací zemí Visegrádské skupiny (Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko) se 13. a 14. února uskutečnila zvláštní mise Pan-European trade union council na Ukrajinu. „Měli jsme vážné informace o situaci zaměstnanců v této zemi,“ řekl nám Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, který se mise zúčastnil.

Co nám připomíná MDŽ

  • 11.03.2019 13:15
Ani po 160 letech problém rovnoprávnosti nevyřešen
 
V březnu roku 1857 stávkovaly americké ženy z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. Ženy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. Co se týče situace na trhu práce, je postavení žen a mužů dodnes velmi nevyrovnané z hlediska platů, přístupu k pracovním příležitostem a kariérního růstu.

Roboti lidem práci neberou (zatím)

  • 19.02.2019 15:58

Pokročilé technologie vyžadují jiné dovednosti, mění i pracovní úvazky

Nakolik ovlivní současná rychle se rozvíjející automatizace a digitalizace výroby (nazývaná též Průmysl 4.0) počty pracovních míst? Jak se změní práce v digitálním světě? Názory se různí, předpovědi liší.