V P-D Refractories CZ je kolektivní smlouva alfou a omegou

  • 11.01.2017 16:00

K největším výrobcům žáruvzdorných materiálů u nás a prakticky i v celé střední Evropě v minulosti patřily Moravské šamotové a lupkové závody ve Velkých Opatovicích. První zmínky o těžbě v této oblasti pocházejí z roku 1666. Těžily se zde kyzové břidlice a později cenomanské uhlí. Do roku 1852 se těžilo jen povrchově, pak byla zahájena těžba důlní a kutací právo zde později získali i zakladatelé šamotové továrny ve Velkých Opatovicích. Hlavním odběratelem kusového jílu byly ostravské hutě.

Podniková kultura bez odborů nám nedává smysl

  • 11.01.2017 15:47

Nadnárodní společnost Bekaert se sídlem v belgickém Zwevegemu vznikla v roce 1880. Původně malý rodinný podnik dnes vyrábí v několika státech, obchodně působí ve zhruba 120 zemích a zaměstnává na 30 000 lidí.

Anonymní členství odborářů ve firmách prolamuje strach

  • 11.08.2016 14:07

Univerzální systém mohou využívat všechny odborové svazy

Strach z represí ze strany zaměstnavatelů je podle statistik Odborového svazu KOVO nejčastější příčinou obav ze zakládání nových odborových organizací. Odborový svaz proto ve snaze pomoci zaměstnancům v těchto situacích umožnil „anonymní“ členství ve svých řadách. Vpravdě revoluční řešení chrání odvážné iniciátory založení odborových organizací i další zakládající členy před výhružkami a postihy. Mezi nejčastější patří pod různými záminkami rovnou vyhazov.

Odborové popelky potvrzují: Klíčem k úspěchu je stálý kontakt se zaměstnanci

  • 07.03.2016 14:43

Pracují v oboru, který si jen málokdo spojí s kováky. Místem jejich působení je společnost SAKO Brno, která se zabývá svozem komunálního odpadu a jeho dalším zpracováním. Dává práci zhruba čtyřem stovkám lidí. Více než čtvrtina z nich je v kováckých odborech. Jsou zatím spíše ojedinělým příkladem toho, že na druhu práce v odborech zase až tak nezáleží.

Firemní kultuře se v HOCHTIEF CZ i díky odborům daří

  • 07.03.2016 14:13

Stavební společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám ve svém oboru. V současnosti zaměstnává cca 1100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Už čtrnáctým rokem je součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF. Spolupracuje s jeho pobočkami z Evropy a zámoří. Společnost HOCHTIEF CZ, a.s., byla v žebříčku soutěže 100 obdivovaných firem České republiky 2014 zvolena nejobdivovanější firmou v odvětví stavebnictví. Za dosahované úspěchy vděčí HOCHTIEF i trvalému důrazu na firemní kulturu a v jejím rámci na sociální dialog se zástupci zaměstnanců, tedy s odbory.

Společně stavějí mosty mezi lidmi

  • 07.03.2016 13:55

Navštívili jsme v Praze-Karlíně sídlo významné stavební firmy SMP CZ, a.s., která je součástí mezinárodní skupiny Vinci, jež působí v oblasti stavebnictví ve více než 90 zemích světa a jejíž roční obrat přesahuje několik miliard dolarů. SMP CZ je tradičním dodavatelem mostních a inženýrských konstrukcí, které také opravuje, realizuje ale i náročná vodohospodářská díla, podzemní stavby, energetické stavby nebo ekologické projekty.

Proč se zaměstnanci Metrostavu vracejí

  • 05.11.2015 11:05

Průmyslové a stavební firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem technických dělnických profesí. Jsou však i společnosti, které pouze nenaříkají na nedostatek elektrikářů, instalatérů, zámečníků, zedníků a dalších profesí. Sondy několikrát přinesly příklady firem, které aktivně podporují učňovské a střední technické školy, včetně jejich studentů, a získávají tak budoucí kvalitní odborníky.Mezi takové společnosti patří i Metrostav Praha, a. s.,

Sociální dialog s odbory je základem firemní kultury i ve WITTE Nejdek

  • 03.06.2015 09:47

Ať jsou to mechanické, respektive mechatronické zámky dveří a kapoty, kloubové závěsy a aretace, klíčové garnitury nebo bezpečnostní produkty do sedadel vozů – to vše a ještě mnohem více nabízí společnost WITTE Automotive automobilovému světu. Svoje kořeny má v německém Velbertu, v západočeském Nejdku působí od roku 1992. Kromě montáže je tu i vývojový tým, což dává najevo, že majitelům firmy jde o víc než o pouhé využití české pracovní síly.

Představitelé ČMKOS sfárali do tisícimetrové hloubky

  • 02.06.2015 16:15

Poznali velká rizika hornické práce

Takřka denně se v médiích hovoří o tom, zda prolomit či neprolomit územní limity na Mostecku, nebo o předčasných odchodech hlubinných horníků do starobního důchodu. A tak se v OKD netrhnou dveře s politiky, mnozí dokonce fárají do podzemí, aby se na vlastní oči přesvědčili, že vydržet rubat uhlí v prostředí, které se nepodobá žádnému jinému, do 65 let věku je s prominutím pěkná blbost.

To tu ještě nebylo: odbory v Bosch Diesel Jihlava vyjednaly luxusní sociální program

  • 02.06.2015 15:51

Tři roky před důchodem práce na půl úvazek a za plnou mzdu!

V jihlavské společnosti Bosch Diesel se kovákům podařilo v rámci kolektivního vyjednávání dohodnout zcela výjimečný sociální program, jaký v českých firmách zatím nemá obdobu. Pracovníci před starobním důchodem mohou pobírat plnou mzdu, i když budou pracovat na poloviční úvazek. Program funguje od počátku tohoto roku 2015.