Zákon zná trestný čin lichvy, nestanovuje ale její hranici

  • 20.02.2015 14:26

ČMKOS klade důraz na finanční gramotnost zaměstnanců

V poslední době, v souvislosti s rostoucím zadlužováním domácností a se zhoršující se finanční a životní situací některých skupin obyvatelstva, je čím dál častěji diskutována možnost zvýšení ochrany lidí před lichvářskými společnostmi a potažmo i zvýšením finanční gramotnosti. Někteří zákonodárci a občanské iniciativy navrhují stanovení úrokového limitu pro poskytované úvěry. Vedlo by zavedení takového opatření k omezení lichvy?

Analýza Úřadu vlády ČR prokázala: Minimální mzda nemá negativní dopad na zaměstnanost

  • 19.01.2015 15:36
Ke zvyšování minimální mzdy (dále též „MM“) se trojkoaliční vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. V současnosti činí 8500 korun, od ledna se počítá s navýšením na 9200 korun, přičemž vládním plánem je, aby dosáhla na úroveň 40 procent průměrné mzdy. „Máme odhad, podle kterého by měla být v roce 2018 minimální mzda 11 200 korun,“ říká ministryně práce Michaela Marksová.

Za každý oběd se musí platit aneb

  • 21.11.2014 11:55

Jak zabrzdit hrozivý odliv kapitálu z ČR?

Na starobní důchody náš stát ročně vyplatí už skoro čtyři sta miliard korun. Pro srovnání: firmy, které podnikají v České republice a mají sídlo někde jinde, si naprosto legálně jen na ziscích z podnikání v naší republice letos vyvezou z ČR do zahraničí asi 320 miliard korun. Tedy zhruba stejně, jaký balík peněz vyplatil letos český stát důchodcům od ledna do října. Anebo ještě jinak: kdyby nebylo zmíněného odlivu finančních výnosů, deset z dvanácti měsíců v roce by všechny starobní penze mohly být dvojnásobné.

Kolektivní vyjednávání 2015: Česká ekonomika má našlápnuto na růst mezd

  • 21.11.2014 10:34

Odborové organizace ve firmách zahájily kolektivní vyjednávání o mzdovém navýšení pro příští rok. Předseda Českomoravské odborové konfederace (ČMKOS) Josef Středula na tiskové konferenci novináře informoval o důvodech, proč odborová centrála doporučuje odborovým organizacím vyjednávat navýšení objemu mezd o pět procent.

Ceny tepla a elektřiny musí být dostupné pro všechny!

  • 13.11.2014 12:43

V roce 2004 byla vládou ČR schválena Státní energetická koncepce, která definovala priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a jejíž součástí bylo stanovení výhledu do roku 2030. Ovšem v souvislosti s aktuálním hospodářským vývojem ČR a celé EU se od roku 2010 diskutuje mezi odborníky o tom, že je nutná další aktualizace státní energetické koncepce (ASEK), a to s výhledem do roku 2040.

Kvalitní odvětvové smlouvy chrání zaměstnance v 7160 firmách

  • 12.11.2014 15:23

V kolektivních smlouvách vyššího stupně (KSVS) sociální partneři v převážné většině dojednávají mzdové tarify, podmínky nárůstu mezd, výši různých mzdových příplatků, délku stanovené týdenní pracovní doby, navýšení délky dovolené, poskytování pracovního volna s náhradou mzdy v případě překážky v práci, podmínky pro poskytování sociálních benefitů a dalších ujednání nad rámec minimálně vymezený příslušnou právní úpravou v pracovněprávní oblasti. Odvětvové smlouvy vytvářejí základní rámec, který nelze v podnikových kolektivních smlouvách podkročit.  

Co se děje a bude dít v ČMKOS?

  • 13.08.2014 15:10

V aktuálním rozhovoru Sondám odpovídá Josef Středula, předseda odborové centrály

ČMKOS tradičně dobře zvládala vyjednávání a komunikaci s vládou a zaměstnavateli v tripartitě. Jste novým předsedou, vaši předchůdci se ale paradoxně často potýkali s problémy, které vyplývaly z nedostatečné interní komunikace mezi ČMKOS, odborovými svazy a členskou základnou. Máte představu, jak toto chcete napravit?

Jak dlouho bude Českem obcházet strašidlo exekucí?

  • 09.07.2014 15:34

Českou republikou stále obchází strašidlo exekucí. Politici slibují, že s problémem, který dostává plno občanů do neřešitelných situací, pohnou. Problém se totiž dotýká více než milionu lidí. Poslanecká sněmovna v květnu jednu novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tedy exekučního řádu, vrátila k dopracování navrhovatelům. Politici by se měli zabývat dalšími dvěma novelami.