Proč se ČMKOS vrací ke své Vizi pro Českou republiku

  • 05.11.2015 14:31

Jak zaměřit hospodářskou strategii
Jsou tomu více než tři roky, kdy Českomoravská konfederace odborových svazů zveřejnila svůj zásadní programový dokument „Vize ČMKOS pro Českou republiku“. Dokument, který jako první narýsoval představu zásadní změny v oblasti hospodářské, sociální a rozpočtové politiky České republiky v nových podmínkách. Dokument splnil svou úlohu. Ukázal, že existuje alternativa vůči dlouhodobé restriktivně - destrukční politice pravicových vlád. Ambice současné vládní koalice přijmout v historicky krátkém čase euro, musí být dána do kontextu s kontroverzní měnovou politikou ČNB, zaměřenou na oslabování české koruny. Podle ČMKOS nazrává čas přehodnotit a vyjasnit si priority strategie ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Daňové ráje: Nebe pro mnohé firmy, peklo pro státní pokladnu

  • 05.11.2015 14:13

Země, ve kterých jsou mimořádně daňově zvýhodněny zahraniční firmy, označujeme jako daňové ráje. Zisky zahraničního podniku (tzv. offshore společnosti) jsou daněny pouze zanedbatelně, dividendy takového podniku vůbec. Firmy s vedením mimo danou zemi nejsou daněny vůbec, jsou od daně z příjmu osvobozeny a získávají také další daňové výhody, například osvobození od cla při dovozu hmotného či nehmotného investičního majetku, většinou nezbytného pro podnikatelský provoz (automobily, kancelářská technika a zařízení). Daňové ráje jsou většinou v zemích s malou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, které však vykazují vysoké ekonomické výkony. Počet založených společností v některých daňových rájích dokonce převyšuje počet obyvatel.

Josef Středula: Chceme skoncovat s levnou prací v České republice

  • 05.11.2015 13:35

Hostem pořadu diskusního pořadu internetové televize DVTV, do kterého si moderátoři Daniela Drtinová a Martin Veselovský zvou vlivné lidi české politiky, byl 26. června odborový předák Josef Středula. Rozhovor, který v celém znění můžete zhlédnout i na webu ČMKOS, vzbudil zájem také v ostatních médiích. Středula v něm mj. vysvětluje, co vedlo odbory k tomu, aby 16. září uskutečnily manifestační mítink, na kterém chtějí mobilizovat odbory před kolektivním vyjednáváním.

Tripartita – tři klíče k sociálnímu smíru

  • 05.11.2015 10:00

Premiér Bohuslav Sobotka

Klíč k širší podpoře veřejnosti
Pane premiére, vaše vláda přikládá komunikaci se sociálními partnery velký význam. Odbory i zaměstnavatelé oceňují věcnost a zájem hledat a nacházet na tripartitních jednáních konsenzuální východiska. Co pro vás jako nejvyššího politika znamená sociální dialog?

Smrtelné úrazy v práci si loni v Česku vyžádaly 105 obětí

  • 03.06.2015 08:58

Rakovina z práce ročně zabíjí přes 100 tisíc lidí

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) spolu s odbory na celém světě uctila Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů, nemocí z povolání a za zraněné při práci, který každoročně připadá na 28. duben a který je od roku 2003 také Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V předvečer vzpomínkového dne uspořádala ČMKOS v Domě odborových svazů v Praze tradiční vzpomínkový ceremoniál spojený s odborným seminářem pro odborové inspektory bezpečnosti práce na téma ochrana před působením nebezpečných látek na pracovišti. ČMKOS se k těmto celosvětovým akcím připojuje již od roku 1997.

Mezinárodní konference řešila jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce

  • 02.06.2015 16:04

Mezinárodní konferenci k problémům agenturního zaměstnávání uspořádala v hotelu Yasmin v Praze Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) s nadací Friedrich Ebert Stiftung. Na konferenci vystoupili experti z Německa, Rakouska, zástupci personálních agentur a Svazu průmyslu a dopravy ČR. O zkušenosti s agenturním zaměstnáváním ve svých zemích se s účastníky konference podělili spolkový kancléř pro agenturní zaměstnávání PRO-GE z Rakouska Thomas Grammelhofer, Friederike Posseltová z německého odborového svazu DGB a právní expertka Evropské odborové konfederace Wiebke Warnecková, konferenci moderoval předseda ČMKOS Josef Středula.

Zákon zná trestný čin lichvy, nestanovuje ale její hranici

  • 20.02.2015 14:26

ČMKOS klade důraz na finanční gramotnost zaměstnanců

V poslední době, v souvislosti s rostoucím zadlužováním domácností a se zhoršující se finanční a životní situací některých skupin obyvatelstva, je čím dál častěji diskutována možnost zvýšení ochrany lidí před lichvářskými společnostmi a potažmo i zvýšením finanční gramotnosti. Někteří zákonodárci a občanské iniciativy navrhují stanovení úrokového limitu pro poskytované úvěry. Vedlo by zavedení takového opatření k omezení lichvy?

Analýza Úřadu vlády ČR prokázala: Minimální mzda nemá negativní dopad na zaměstnanost

  • 19.01.2015 15:36
Ke zvyšování minimální mzdy (dále též „MM“) se trojkoaliční vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. V současnosti činí 8500 korun, od ledna se počítá s navýšením na 9200 korun, přičemž vládním plánem je, aby dosáhla na úroveň 40 procent průměrné mzdy. „Máme odhad, podle kterého by měla být v roce 2018 minimální mzda 11 200 korun,“ říká ministryně práce Michaela Marksová.

Za každý oběd se musí platit aneb

  • 21.11.2014 11:55

Jak zabrzdit hrozivý odliv kapitálu z ČR?

Na starobní důchody náš stát ročně vyplatí už skoro čtyři sta miliard korun. Pro srovnání: firmy, které podnikají v České republice a mají sídlo někde jinde, si naprosto legálně jen na ziscích z podnikání v naší republice letos vyvezou z ČR do zahraničí asi 320 miliard korun. Tedy zhruba stejně, jaký balík peněz vyplatil letos český stát důchodcům od ledna do října. Anebo ještě jinak: kdyby nebylo zmíněného odlivu finančních výnosů, deset z dvanácti měsíců v roce by všechny starobní penze mohly být dvojnásobné.