Předání kopie výpovědi

  • 07.02.2018 09:24

Zaměstnavatel mi předal minulý měsíc výpověď z pracovního poměru a nyní běží výpovědní doba. Všimla jsem si však, že mi zaměstnavatel předal pouze kopii výpovědi, kde tedy není originální podpis osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele, ale pouze jeho kopie. Originál byl založen do mého osobního spisu. Bojím se, aby to nebyl problém třeba na úřadu práce. Je taková výpověď vůbec platná?

Pohotovost a odpočinek

  • 07.02.2018 09:23

Pracujeme u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu, většinou v 8hodinových směnách. Zaměstnavatel někdy nařizuje zaměstnancům v době pracovního volna pracovní pohotovost. Zajímá mě, jestli je možné nařídit pohotovost na celý zbytek dne. Například když mám směnu od 6 do 14 hodin, může mi být nařízena pohotovost na celou dobu od 14 hodin do 6 hodin příštího dne, kdy mám další směnu? Je to v souladu s povinností dodržet odpočinek mezi směnami?

Přesčasová práce ve dnech pracovního klidu

  • 07.02.2018 09:21

Je možné zaměstnancům nařídit přesčas osm hodin týdně na sobotu, když ještě nepřekročili limit 150 hodin? Z provozních důvodů jsme potřebovali, aby zaměstnanci šli do práce v sobotu. Bylo jim to oznámeno v pátek.

Přestávky v práci a prostoj v nepřerušeném provozu

  • 07.02.2018 09:20

Pracuji v nepřetržitém provozu, moje směny jsou dvanáctihodinové. Je pravda, že mám po každých dvou odpracovaných hodinách nárok na desetiminutovou přestávku?
A druhý dotaz: Jestliže zaměstnavatel udělá odstávku na dobu, na kterou vycházela podle rozpisu směn moje směna, je povinen mi ji proplatit? Pokud ano, v jaké výši? Konkrétně v mém případě se jednalo o směnu v den státního svátku, tudíž mnohem lépe placenou než je směna běžná.

Rizikové těhotenství ve zkušební době

  • 07.02.2018 09:19

Jsem ve zkušební době. Pokud zjistím, že jsem gravidní a budu si muset s ohledem na věk (rizikové těhotenství) vzít pracovní neschopnost, může se mnou zaměstnavatel z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr? Budu mít tím pádem vůbec nárok na mateřskou?

Pracovnělékařské prohlídky

  • 07.02.2018 09:17

Zaměstnavatel prý může zaměstnance posílat i k praktickému lékaři, nemusí je nutně posílat k závodnímu lékaři. Je to pravda?

Zaviněná autonehoda a náhrada nákladů léčení

  • 07.02.2018 09:16

Zdravotní pojišťovna mě vyzvala k náhradě škody z důvodu mnou zaviněné dopravní nehody přesto, že si řádně platím pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Postupuje zdravotní pojišťovna správně?

Musím se písemně hlásit o svůj dlužný nárok?

  • 07.02.2018 09:13

Slyšel jsem, že věřitel musí písemně upozornit dlužníka (například zaměstnavatele, který mu neposlal výplatu či několik výplat), že mu něco dluží. Pokud tak neučiní, v případě soudního sporu bude jeho žaloba zamítnuta. Je tomu skutečně tak?

Odstoupení od pracovní smlouvy

  • 07.02.2018 09:10

Zaměstnanec v den podpisu pracovní smlouvy absolvoval vstupní lékařskou prohlídku, veškerá školení i dotovaný oběd ve firemní jídelně. Vzhledem k tomu, že se vše poněkud protáhlo, asi ve 13.30 hod. jsme se všichni včetně vedoucího dohodli, že nového zaměstnance už v tento den nebudeme posílat k samotnému výkonu práce do výroby. Domluvili jsme se, že se následující den dostaví v 6.00 a začne pracovat a chybějící hodinu z předchozího dne že si do konce měsíce napracuje. Druhý den se však do práce nedostavil a od té chvíle ani nezvedá telefon a nereaguje na SMS a e-maily. Je možné v tomto případě odstoupit od smlouvy?

Otazníky kolem přesčasové práce

  • 02.11.2017 10:59

Zaměstnavatel mi tvrdil, že mi může nařídit přesčas, ale nemusí ho proplatit. Naznačoval, že odpracované hodiny navíc mi může převést, ale když nebudu mít čas si volno za ně vybrat, toto volno propadne. Může zaměstnavatel sám rozhodnout, že přesčasové hodiny převede? Mám nárok si určit, kdy si volno vyberu? V pracovní smlouvě mám tohle ustanovení: „Zaměstnanec souhlasí s podmínkou, že po předchozím upozornění zaměstnavatelem bude vykonávat práci přesčas podle potřeby firmy a v souladu se zákoníkem práce.“ Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas třeba na zítřek nebo dokonce rovnou na den, kdy mi ho oznamuje? Ze zákoníku práce jsem vyrozuměl, že zaměstnavatel změny proti normální pracovní době musí hlásit 2 týdny dopředu a nesmí to překročit 8 hodin týdně.