Příplatek za práci v noci a o víkendu

  • 07.06.2016 09:24

Prý lze sjednat takový příplatek za práci v noci a v sobotu a v neděli, který je nižší, než jak ho stanovuje zákoník práce, a teoreticky se dokonce může blížit nule. Je to pravda?

Dovolená při polovičním úvazku

  • 07.06.2016 09:22

Zaměstnankyně pracuje v místní knihovně na půl úvazku, tj. 20 hodin týdně. Má nepravidelné směny pondělí a středa 7 hodin, sobota šest hodin. Na kolik dnů dovolené má nárok? Při 8hodinové pracovní době by měla 25 dnů. Jak vykazovat čerpání jednoho, dvou a více dnů?

Povinnost zajistit jiné vhodné zaměstnání je minulostí

  • 07.06.2016 09:20

Vlastním malou stavební firmu. Mému zaměstnanci, který podle pracovní smlouvy vykonává práci zedníka, byl od 1. 11. 2015 přiznán invalidní důchod prvního stupně. Lékařka mu vystavila posudek, že práci zedníka už vykonávat nesmí. Jelikož jinou práci pro něj nemám, na základě tohoto posudku jsem mu dal výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. e) zákoníku práce. On se proti tomu okamžitě odvolal: „Vzhledem k tomu, že jsem poživatelem ČID, je zaměstnavatel povinen mi zajistit vhodné zaměstnání. Výpovědní doba skončí teprve až zaměstnavatel tuto povinnost splní.“ Vyhledávám pro něj vhodná pracovní místa na internetu a nabídky mu předávám, ať si sám do těch firem zajde. Už jsem mu předal minimálně 12 takových nabídek. Všechny ale odmítl. Jak mám dál postupovat, aby se případ nevlekl donekonečna? A jakým způsobem ho mám platit?

Jak správně vykazovat pracovní dobu

  • 07.06.2016 09:19

Máme stanovené přestávky po 15 minutách, a to od 9.00 do 9.15 hod. a od 12.00 do 12.15 hod. Pracuji od 8.00 a v době uzávěrek pracuji delší pracovní dobu. Nevím, jak počítat přestávku, pokud přijdu do práce v 8 hodin a končím v 19 hodin. Mám po odečtení přestávky odpracováno 10,5 hodiny, nebo jen 10?

Do práce povinně v obleku

  • 07.06.2016 09:16

Pracuji jako obchodní zástupce ve strojírenské firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás požaduje chodit do zaměstnání v obleku a kravatě. Má právo toto vyžadovat, když mi firma nepřispívá ani minimální částkou na oblečení? Když očekávám nějakou návštěvu na mém pracovišti, na jednání si pochopitelně kravatu a sako vezmu... Za nedodržení tohoto příkazu nám hrozí pokuta.

Placené volno na pohřeb prarodiče

  • 07.06.2016 09:13

Budu mít nárok na nějaké placené volno na pohřeb mého dědy? Bylo mně sděleno, že mně nárok na placené volno nevznikl, protože jsem s ním nežila ve společné domácnosti.

Přiznání a platnost statusu zdravotně znevýhodněné osoby

  • 07.06.2016 09:08

Zaměstnáváme zdravotně znevýhodněné osoby a v současné době řešíme dva problémy.

1. Jedna naše zaměstnankyně má od úřadu práce potvrzení, že je osoba zdravotně znevýhodněná, a to od 16. 11. 2007 do 31. 10. 2016. Od roku 2007 si musela toto potvrzení vždy po 3 letech obnovovat. Poslední dostala právě do 31. 10. 2016. Můžeme si (po změně zákona č. 435/2044 Sb. zákonem č. 136/2014 Sb.) uplatnit tuto zaměstnankyni do povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením i v roce 2015 a 2016?
2. Další zaměstnankyně měla potvrzení, že je osobou zdravotně znevýhodněnou do srpna 2014. Protože v tomto období se v zákoně tato osoba už nevyskytovala, tak si už zaměstnankyně tento status nevyřizovala. Je možné, aby si zaměstnankyně nyní zažádala, že je osoba zdravotně znevýhodněná na OSSZ a my jsme si ji mohli zavést jako povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

Nenároková složka mzdy

  • 07.06.2016 09:07

Pracuji u soukromé firmy. Mám dotaz ke mzdovému výměru, ve kterém je napsáno: „Základní složka mzdy (nároková složka) - hodinová sazba činí 70 Kč. Osobní ohodnocení (nenároková složka) měsíční ve výši 0 až 10 000 Kč.“ A dále se pokračuje: „Zaměstnavatel přiděluje osobní ohodnocení zaměstnancům podle kvality a množství odvedené práce, pracovní kázně a podle hospodářských výsledků zaměstnavatele. V případě nespokojenosti s pracovním výkonem či kázní nebo při neuspokojivých hospodářských výsledcích má zaměstnavatel právo osobní ohodnocení zaměstnanci snížit, případně zcela odebrat. O snížení či odebrání osobního ohodnocení bude zaměstnavatel zaměstnance informovat.“ Mzdový výměr jsem podepsala, zvedla se hodinová sazba, ale nechápu u osobního ohodnocení to „snížit, případně zcela odebrat“ - vždyť je tam napsáno 0 až 10 000 Kč. Mám za to, že mám nárok na osobní ohodnocení ve výši 10 000 Kč měsíčně, a když mi ho sníží třeba o 1000 Kč, tak mi musí dokázat, že jsem například pracovala pomalu. Je můj názor správný?

Předání kopie výpovědi

  • 07.06.2016 09:05

Zaměstnavatel mi předal minulý měsíc výpověď z pracovního poměru a nyní běží výpovědní doba. Všimla jsem si však, že mi zaměstnavatel předal pouze kopii výpovědi, kde tedy není originální podpis osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele, ale pouze jeho kopie. Originál byl založen do mého osobního spisu. Bojím se, aby to nebyl problém třeba na úřadu práce. Je taková výpověď vůbec platná?