Předání kopie výpovědi

  • 07.06.2016 09:05

Zaměstnavatel mi předal minulý měsíc výpověď z pracovního poměru a nyní běží výpovědní doba. Všimla jsem si však, že mi zaměstnavatel předal pouze kopii výpovědi, kde tedy není originální podpis osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele, ale pouze jeho kopie. Originál byl založen do mého osobního spisu. Bojím se, aby to nebyl problém třeba na úřadu práce. Je taková výpověď vůbec platná?

Příplatek za ztížené pracovní prostředí

  • 07.06.2016 08:14

Kde a jak zjistím, zda mám nárok na příplatek za hlučnost a prašnost? Existují nějaké tabulky nebo něco podobného? Při dotazu na nadřízeného mi bylo řečeno, že to nikdo pořádně neví...

Zařazení do platové třídy a kvalifikační předpoklady

  • 04.04.2016 11:22

Jsem zaměstnankyní obce zařazenou v odboru živnostenského úřadu. Do mé práce patří též rozhodování v oblasti koncesovaných živností. Domnívám se, že bych měla být s ohledem na tuto práci odměňována v 10. platové třídě, avšak zaměstnavatel tvrdí, že na 10. platovou třídu nesplňuji kvalifikační předpoklady, protože nemám vysokoškolské vzdělání, a odměňuje mě platem v rámci 9. platové třídy. Mohu se tomu bránit?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

  • 04.04.2016 11:20

Pokud si požádám po skončení zaměstnání o podporu v nezaměstnanosti, od kdy mi bude poskytována? A jak dlouho a v jaké výši?

Výpovědní lhůta

  • 04.04.2016 11:17

V mé současné práci jsem podávala výpověď na konci měsíce října, tudíž výpovědní lhůta mi běží listopad a prosinec. V současné době jsem se dostala do finančních potíží, které mám už jistou delší dobu, a potřebuji co nejrychleji změnit zaměstnání, které mám už i domluvené, ale nechtějí na mě čekat až do 1. ledna a chtějí, abych nastoupila 1. prosince. Pracuji v obchodním řetězci, shodou okolností se tam právě podávají hromadně výpovědi a nikdo se jim tam nechce hlásit, protože platí opravdu mizerně. Jde tato situace nějakým způsobem vyřešit? Zaměstnavatel mě nechce pustit z práce dřív kvůli nedostatku zaměstnanců. Znamená, že si bohužel musím nechat ujít lepší práci a dostat se do ještě větších finančních problémů?

Doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině

  • 04.04.2016 11:15

Co je míněno „dokladem o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině“, který musí pojištěnec předložit své zdravotní pojišťovně, aby mu bylo uznáno odhlášení z pojištění v ČR při dlouhodobém pobytu v zahraničí?

Přesčasová práce

  • 04.04.2016 11:13

Pracuji na 12hodinové směny. Zaměstnavatel nám nařizuje přesčasy nepřetržitě již několik let, tyto přesčasy jsou plánované. V půlce měsíce vydá nařízení, že na další měsíc jsou dva povinné přesčasy - ve volnu, které máme mezi směnami, musíme jít na přesčasovou směnu. Zaměstnanci se zapíšou, kdy půjdou, a pak se hlídá, kdo byl na přesčase. Zaměstnavatel nám tvrdí, že těch 150 hodin, o nichž mluví zákoník práce, musíme mít odpracováno a ještě v předstihu dává k podpisu dodatek ke smlouvě, kde zaměstnanec „výslovně souhlasí s odpracováním přesčasů nad rámec zákoníku práce“. Většina zaměstnanců to raději bez diskusí podepíše, protože když odmítají, musí jít na nepříjemný „pohovor“ a vysvětlovat to. Zaměstnavatel přesčasovou prací řeší akutní nedostatek zaměstnanců a já osobně mám za to, že tímto postupem porušuje zákoník práce.

Jak se bránit proti radikálnímu snížení mzdy

  • 12.02.2016 10:58

Zaměstnavatel nám snížil normy o 50 %. Nikdo nás předem neinformoval, nic jsme nepodepsali - má na to zaměstnavatel právo? Jestliže s tím nesouhlasím, můžu odejít ze zaměstnání takříkajíc na hodinu, nebo musím dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu a pracovat za polovinu mzdy?

Fúze právnických osob

  • 12.02.2016 10:55

Naše firma bude k 1. 1. 2016 fúzovat s jinou firmou. V naší firmě je pracovní doba 7,5 hodiny a ve druhé firmě je 8 hodin. V budoucnu by měla být všude stejná, 8hodinová. Lze to udělat, aniž by nám zvýšili mzdy? A ještě doplňující druhý dotaz: je teoreticky možné mít v takto zfúzované firmě dvojí pracovní dobu podle toho, jak tomu v jednotlivých částech společnosti bylo před fúzí, tedy 7,5hodinovou a 8hodinovou?

Dovolená, nebo placené pracovní volno?

  • 12.02.2016 10:47

Celozávodní dovolenou jsme měli od 3. 8. 2015 do 14. 8. 2015, ale jelikož pracuji v nepřetržitém provozu, nastoupili jsme již 10. 8. 2015 na svou směnu. Ten den jsem byla na odběru krevní plazmy a měla tudíž zákonné volno, přesto mi ředitel dal na ten den dovolenou a volno neuznal. Je to v pořádku?