Z bolestného se daň neplatí

  • 19.10.2016 15:28

Zaměstnavatel mě v rámci odškodnění pracovního úrazu vyplatil bolestné. Budu z toho platit nějakou daň?

Potvrzení o bezdlužnosti zajišťuje Úřad práce

  • 19.10.2016 15:27

Slyšeli jsme, že před časem došlo k administrativnímu zjednodušení při uzavírání dohod mezi zaměstnavateli a Úřadem práce ČR o poskytnutí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, např. při zřizování chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Je tomu tak?

Určování směn

  • 19.10.2016 15:26

Jsme zaměstnáni v nadnárodní společnosti. Pracujeme v nepřetržitém, nerovnoměrném 12hodinovém režimu s měsíční mzdou. Zaměstnavatel si nejspíše našel skulinu v zákoně. Personalista nenaplánoval směny všem čtyřem směnám na státní svátek, čímž nám naprosto účelově odňal náhradní volno. Ale jinak stále využívá statusu nepřetržitého provozu. Má na to právo?

Přestávky v práci u vrátných

  • 19.10.2016 15:24

Zaměstnanci – vrátní pracují ve 12hodinových směnách a vzhledem k charakteru práce nesmějí opustit pracoviště. Zaměstnavatel jim však mzdu poskytuje pouze za 11 hodin, tj. odečítá jim dvě 30minutové přestávky v práci, které však nemohou čerpat. Je jeho postup správný?

Promlčení nároků ve sporu o neplatnost výpovědi

  • 19.10.2016 15:21

Už tři roky se soudím se zaměstnavatelem o neplatnost výpovědi. Žaloba se týká pouze určení, že výpověď je neplatná. Nyní mám obavu, že by v případě úspěchu mohlo dojít k promlčení některých nároků. Jeden právník mi sdělil, že nemusím mít obavu, že běh promlčecí lhůty začne běžet až po právní moci rozsudku, kde bude určeno, že výpověď je neplatná. Jiný právník mně však sdělil, že to není pravda. Kdy tedy začne běžet promlčecí lhůta?

Pracovní úraz a co z toho vyplývá

  • 19.10.2016 15:15

Učitelce se stal v listopadu 2014 při hodině tělocviku pracovní úraz. Byl sepsán záznam o něm, pracovní neschopnost nebyla vystavena. Naražené a vykloubené rameno léčila ambulantně do konce února 2015. Pohyblivost a bolestivost ramene se však zhoršovala až k blokaci ramenního kloubu a od 2. 6. 2015 byla této zaměstnankyni vystavena pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu z listopadu předchozího roku. Její pracovní neschopnost stále trvá, v říjnu 2015 podstoupila operaci ramenního kloubu. Měl jí být krácen nárok na řádnou dovolenou v roce 2015?

Náhrada mzdy za víkendové školení

  • 15.06.2016 09:22

V prosinci 2015 jsem se jako mistr zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce. Školení se uskutečnilo v sobotu. Moje účast na něm byl povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu spor ohledně jeho placení. Zaměstnavatel mně tvrdí, že mně toho školení nemůže zaplatit, že by si ho nemohl dát do nákladů. Je to pravda?

Může vnitřní předpis obejít kolektivní smlouvu?

  • 15.06.2016 09:20

Kolektivní smlouva uzavřená mezi naší odborovou organizací a zaměstnavatelem upravuje, že zaměstnavatel v každém roce valorizuje tarifní mzdy zaměstnanců nejméně o částku, která odpovídá inflaci za loňský rok. Zaměstnavatel teď odborovou organizaci vyzval, aby toto ujednání bylo v kolektivní smlouvě změněno (chce, aby spodní hranicí valorizace bylo pouhé 1 %, nikoliv výše inflace), a oznámil, že pokud nedojde k dohodě, vydá bez souhlasu odborové organizace vnitřní předpis a v něm tuto valorizaci upraví bez jejího souhlasu. Může zaměstnavatel vydávat vnitřní předpisy i bez souhlasu odborů?

Dovolená při změně úvazku během roku

  • 15.06.2016 09:18

Zaměstnanec pracoval v období leden až září 2015 tři dny v týdnu a celkem odpracoval při tomto režimu 117 směn. Od 1. 10. 2015 má změnu v počtu směn v týdnu na 5 a do konce roku odpracoval 65 směn. Jakým postupem se vypočítá celkový nárok na dovolenou za rok 2015?