Rizikové těhotenství ve zkušební době

  • 07.02.2018 09:19

Jsem ve zkušební době. Pokud zjistím, že jsem gravidní a budu si muset s ohledem na věk (rizikové těhotenství) vzít pracovní neschopnost, může se mnou zaměstnavatel z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr? Budu mít tím pádem vůbec nárok na mateřskou?

Pracovnělékařské prohlídky

  • 07.02.2018 09:17

Zaměstnavatel prý může zaměstnance posílat i k praktickému lékaři, nemusí je nutně posílat k závodnímu lékaři. Je to pravda?

Zaviněná autonehoda a náhrada nákladů léčení

  • 07.02.2018 09:16

Zdravotní pojišťovna mě vyzvala k náhradě škody z důvodu mnou zaviněné dopravní nehody přesto, že si řádně platím pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Postupuje zdravotní pojišťovna správně?

Musím se písemně hlásit o svůj dlužný nárok?

  • 07.02.2018 09:13

Slyšel jsem, že věřitel musí písemně upozornit dlužníka (například zaměstnavatele, který mu neposlal výplatu či několik výplat), že mu něco dluží. Pokud tak neučiní, v případě soudního sporu bude jeho žaloba zamítnuta. Je tomu skutečně tak?

Odstoupení od pracovní smlouvy

  • 07.02.2018 09:10

Zaměstnanec v den podpisu pracovní smlouvy absolvoval vstupní lékařskou prohlídku, veškerá školení i dotovaný oběd ve firemní jídelně. Vzhledem k tomu, že se vše poněkud protáhlo, asi ve 13.30 hod. jsme se všichni včetně vedoucího dohodli, že nového zaměstnance už v tento den nebudeme posílat k samotnému výkonu práce do výroby. Domluvili jsme se, že se následující den dostaví v 6.00 a začne pracovat a chybějící hodinu z předchozího dne že si do konce měsíce napracuje. Druhý den se však do práce nedostavil a od té chvíle ani nezvedá telefon a nereaguje na SMS a e-maily. Je možné v tomto případě odstoupit od smlouvy?

Otazníky kolem přesčasové práce

  • 02.11.2017 10:59

Zaměstnavatel mi tvrdil, že mi může nařídit přesčas, ale nemusí ho proplatit. Naznačoval, že odpracované hodiny navíc mi může převést, ale když nebudu mít čas si volno za ně vybrat, toto volno propadne. Může zaměstnavatel sám rozhodnout, že přesčasové hodiny převede? Mám nárok si určit, kdy si volno vyberu? V pracovní smlouvě mám tohle ustanovení: „Zaměstnanec souhlasí s podmínkou, že po předchozím upozornění zaměstnavatelem bude vykonávat práci přesčas podle potřeby firmy a v souladu se zákoníkem práce.“ Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas třeba na zítřek nebo dokonce rovnou na den, kdy mi ho oznamuje? Ze zákoníku práce jsem vyrozuměl, že zaměstnavatel změny proti normální pracovní době musí hlásit 2 týdny dopředu a nesmí to překročit 8 hodin týdně.

Převedení dovolené do dalšího roku

  • 02.11.2017 10:57

Povinností zaměstnavatele je určit čerpání dovolené v rozsahu 4 týdnů v kalendářním roce (tj. v našem případě celé roční dovolené). Jaký postih hrozí zaměstnavateli, pokud neurčí čerpání dovolené v rozsahu 4 týdnů za rok 2015 a ani zaměstnanec sám nemá zájem dovolenou nastoupit? Je možné, aby zaměstnanec (který není v pracovní neschopnosti, na mateřské dovolené atd.) vyčerpal dovolenou z roku 2014 ve výši 2 týdnů (celý zbytek) a dovolenou roku 2015 (anebo jen část) převedl do roku 2016?

Uchazeč o zaměstnání

  • 02.06.2017 12:27

Mohla bych dostat podrobnější vysvětlení, kdy se občan může stát uchazečem o zaměstnání? Každý mi říká trošku něco jiného...

Porod a zdravotní pojištění

  • 02.06.2017 12:27

Kdy je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění v souvislosti s porodem a péčí o dítě? Jaké podmínky je třeba splňovat?

Dostupnost zaměstnance na telefonu

  • 02.06.2017 12:20

Zaměstnavatel chce, abychom byli neustále dostupní na telefonu. Za tímto účelem po nás požaduje sdělení našich soukromých telefonních čísel, což se nám ani trochu nelíbí. Má na to nárok? A co když nám dá služební telefony - musíme na nich být neustále dostupní?