Otazníky kolem dárcovství krve

  • 09.03.2017 09:57

Jednou za tři měsíce chodím darovat krev. Nadřízený po mně chce, abych mu s dostatečným předstihem oznamoval, kdy půjdu, aby mohl naplánovat záskok na moje místo. Jak dlouho dopředu jsem povinen mu to hlásit? A jak je to s pracovním volnem a náhradou mzdy u darování krve?

Výpověď versus nevyčerpaná dovolená

  • 09.03.2017 09:56

Dali jsme zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, neboť nemůže vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů. Po dobu výpovědní lhůty nebude zaměstnanec docházet do zaměstnání z důvodu překážek v práci a bude mu placena náhrada mzdy. Zjistili jsme, že tento zaměstnanec nemá vyčerpanou dovolenou a za dobu výpovědní doby mu také vznikne nárok na poměrnou část dovolené. Můžeme mu za této situace nařídit bez jeho souhlasu čerpání dovolené a tímto přerušit překážky na straně organizace?

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

  • 09.03.2017 09:54

Pracuji jako učitelka ZŠ. Ředitelka se mnou ji po dva roky sjednává pracovní poměr na dobu určitou pouze na dobu školního roku, tj. od září do konce června. Já jsem pak po dobu letních prázdnin nezaměstnaná. Nyní mi ředitelka sdělila, že od září se mnou opět sjedná pracovní poměr tímto způsobem. Tvrdí, že dle zákoníku práce má na to právo. Je to pravda? Mohu se nějak bránit?

Pohotovost a odpočinek

  • 09.03.2017 09:52

Pracujeme u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu, většinou v 8hodinových směnách. Zaměstnavatel někdy nařizuje zaměstnancům v době pracovního volna pracovní pohotovost. Zajímá mě, jestli je možné nařídit pohotovost na celý zbytek dne. Například když mám směnu od 6 do 14 hodin, může mi být nařízena pohotovost na celou dobu od 14 hodin do 6 hodin příštího dne, kdy mám další směnu? Je to v souladu s povinností dodržet odpočinek mezi směnami?

Bezpečnostní přestávka

  • 09.03.2017 09:51

Řídím vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost překračuje 3,5 tuny (konkrétně jde o odvoz komunálního odpadu), a proto se prý na mě podle názoru zaměstnavatele vztahuje nějaké nařízení, že nejpozději po čtyřech a půl hodinách řízení musím mít nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut. Zaměstnavatel mně tvrdí, že se nejedná o tzv. bezpečnostní přestávku a že ji tedy musím napracovat, protože se nezapočítává do pracovní doby. Je tomu skutečně tak?

Mám nárok na osobní ohodnocení?

  • 09.03.2017 09:50

Zaměstnavatel mi po návratu z rodičovské dovolené nepřiznal k platovému výměru osobní ohodnocení z toho důvodu, že vnitřní platová směrnice ho po návratu z rodičovské nepřiznává. Je taková směrnice v souladu s platnými právními předpisy?

Odstupné i z vedlejšího pracovního poměru?

  • 10.01.2017 16:30

Máme zaměstnankyni, která má u nás od roku 2006 uzavřený kromě hlavního pracovního poměru i vedlejší pracovní poměr. Nyní potřebujeme tento pracovní poměr ukončit a zaměstnankyně by měla už jen jeden pracovní poměr (dříve ten hlavní). Musí jí zaměstnavatel při skončení toho dříve vedlejšího pracovního poměru vyplatit odstupné?

Čerpání dovolené krátce po nástupu do práce

  • 10.01.2017 16:28

Před měsícem jsem nastoupil k novému zaměstnavateli. Nyní jsem požádal zaměstnavatele o týden dovolené, abychom mohli jet s rodinou k moři. Zaměstnavatel mi ale sdělil, že na dovolenou mi ještě nevznikl nárok a proto mi ji nemůže dát, i kdyby chtěl. Má pravdu?