Jaké toalety mají být na pracovišti

  • 10.01.2017 16:21

V našem podniku byly nainstalovány nášlapné WC (tzv. turecké záchody). Neporušil tím zaměstnavatel nějaký předpis týkající se toho, jaké toalety musí na pracovišti být?

Krácení dovolené

  • 10.01.2017 16:20

Naše zaměstnankyně 10. 6. 2016 ukončila pracovní poměr. Vzniká jí nárok na dovolenou, když byla od 22. 2. 2016 do 9. 6. 2016 nemocná? Pokud ano, kolik dní ten nárok činí?

Odkdy je rozvod pravomocný

  • 10.01.2017 16:18

Mám dotaz k nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Rozsudek byl vyhlášen dne 16. 4. 2016, přičemž manželé se na místě vzdali odvolání. Což je v rozsudku uvedeno. Rozsudek byl následně doručen dne 5. 5. 2016, bez razítka s uvedením nabytí právní moci. Musím si pro další jednání s úřady zajistit doložku o nabytí právní moci, nebo je rozsudek pravomocný vzhledem k tomu, že se oba účastníci vzdali odvolání?

Práce při a po mateřské

  • 19.10.2016 15:39

Jsem na mateřské dovolené, která mi bude končit, a začnu čerpat rodičovskou dovolenou. Chtěla bych při čerpání rodičovské dovolené nastoupit do původního zaměstnání na stejné místo, ale pouze na poloviční úvazek. Mám po dosažení tří let věku dítěte nárok na to, aby mi zaměstnavatel umožnil vykonávat sjednanou práci opět na celý úvazek?

Neplatné sjednání zkušební doby

  • 19.10.2016 15:37

Lze uzavřít zkušební dobu i při prodloužení pracovního poměru na dobu určitou? Zaměstnavatel mě nutí, abych podepsal dodatek k pracovní smlouvě, kde bude jednak prodloužení délky trvání pracovního poměru, jednak nová zkušební doba v trvání tří měsíců.

Manažer podniku coby šéf odborů?

  • 19.10.2016 15:35

V našem podniku funguje odborová organizace, která se právě potýká s volbou nového předsedy a bohužel o tento post není velký zájem. Je možné, aby funkci předsedy odborové organizace vykonával člen středního managementu? Tento člověk je vzdělaný a je velmi vhodný pro vykonávání této funkce, ale nevíme, zda by se nedostal do střetu zájmů a zda vůbec lze tohoto člověka do vedení odborů nominovat.

Pracovní volno s náhradou mzdy při darování krve

  • 19.10.2016 15:34

Zaměstnanci u nás pracují ve třísměnném provozu. Jeden ze zaměstnanců byl darovat krev a dostal o tom i potvrzení od zdravotního střediska. Má za tento den nárok na náhradu mzdy, ačkoliv to nebyl den, na který měl určenou směnu?

Krácení dovolené

  • 19.10.2016 15:33

Zaměstnanec měl v loňském roce 189 dnů neplaceného volna. Znamená to, že za prvních 100 zameškaných pracovních dnů se krátí dovolená o 1/12 a za každých dalších 21 zameškaných pracovních dnů o další 1/12, tedy že dovolená se bude krátit o 5/12 a zaměstnanci vznikne nárok na dovolenou v délce 12 dnů?

Otazníky kolem služebních cest

  • 19.10.2016 15:30

V pracovní den, na který připadá „dlouhá směna“, je pracovník vyslán na služební cestu mimo okres. Doba od začátku cesty + například doba školení + doba cesty nazpět je celá považována za pracovní dobu? Nebo se za pracovní dobu počítá toliko čas, po který se pracovník mimo okres skutečně školí. Pracovní poměr mám uzavřen na dobu neurčitou, s místem výkonu práce na pracovišti v městě, kde žiju. Uvedu příklad. V „dlouhý den“ je pracovní doba od 7.00 do 17.00 hod., tj. bez přestávky na oběd činí 9 a půl hodiny. Jsem vyslán na školení např. v Brně, které trvá od 10.00 do 16.00. Na cestu do Brna je zapotřebí 3 hodin a totéž na dobu zpět. To je celkem 12 hodin, bez 30 min. na oběd tedy 11 a půl hodiny, je mi však započteno pouze 8 hodin a ještě jsem „v minusu“ 2 hodiny, protože jsem jel na školení v „dlouhý den“, kdy mám pracovat od 7 do 17 hodin, tedy bych si měl zbylou dobu napracovat... Domnívám se, že v případě neplacených přesčasů bych měl mít možnost vybrat si náhradní volno.