Hygienické podmínky na pracovišti

  • 30.06.2020 15:04
Právní servis
Podle harmonogramu vlády o postupném uvolňování mimořádných opatření v oblasti obchodu, služeb, volnočasových aktivit či školní docházky jsme znovu otevřeli naši provozovnu a zaměstnanci se vrátili na pracoviště. Každopádně nás zajímá, kde všude najdeme právní úpravu týkající se hygieny na pracovišti.

Kurzarbeit aneb příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

  • 23.06.2020 12:34
Paragrafy do kapsy
Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho nepropustí. Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst...

Cestovní náhrady v roce 2020

  • 30.05.2020 11:24
Zvýšily se pro rok 2020 cestovní náhrady? A jak je to se stravným? Přinášíme odpovědi z právní poradny Revue Sondy. 

PRÁVNÍ SERVIS: Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky

  • 29.04.2020 06:05
U našeho zaměstnavatele ukončil pracovní poměr bezpečnostní technik a my se právě potýkáme s problémem ohledně výběru osobních ochranných pracovních prostředků. Prosíme vás o vysvětlení, jaké všechny povinnosti má zaměstnavatel při jejich výběru a hlavně jaké požadavky musí tyto prostředky splňovat.

Ochrana odborových funkcionářů

  • 05.02.2020 06:17
Právní servis speciál

Jsem asi rok předsedkyni výboru odborové organizace. S naším zaměstnavatelem máme poměrně často ostré konflikty a asi před týdnem mi můj vedoucí hrozil přímo výpovědí. Jak je to s ochranou odborových funkcionářů? Mohu se v případě výpovědi nějak účinně bránit?

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2020

  • 29.01.2020 12:12
Právní servis speciál
 
Pokud je nám známo, od ledna se opět zvýšila minimální a zaručená mzda. Kolik teď činí a jaké to bude mít konkrétní dopady pro zaměstnance, zaměstnavatele i na celkovou ekonomiku státu?