Závazky podle nového občanského zákoníku – X. část

  • 11.03.2019 15:23
Paragrafy do kapsy
 
V dlouhodobém seriálu článků tentokrát pokračujeme v problematice nájmu věci, práv a povinností stran a přechodu práv a povinností z nájmu na nového vlastníka. A poté se už dostaneme k nájmu bytu a domu.

Pravidla výkonu práce přesčas

  • 11.03.2019 15:15
Paragrafy do kapsy
 
Období hospodářského růstu provází u mnoha zaměstnavatelů vysoký objem zakázek a nedostatek pracovní síly. Tyto jevy vytvářejí tlak na výkon přesčasové práce.

Právní servis

  • 20.02.2019 16:21

Zvýšily se pro rok 2019 cestovní náhrady? A jak je to se stravným? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v právním servisu magazínu Sondy Revue...

Úřady práce v etapě plné zaměstnanosti

  • 20.02.2019 16:16
Právní servis speciál
 
Českému hospodářství se daří, zažíváme historicky nejnižší nezaměstnanost a poptávka po pracovních silách mnohde převyšuje nabídku. Jaké jsou v této době hlavní úkoly úřadů práce?

Doručování písemností

  • 20.02.2019 16:07
Paragrafy do kapsy
 
Úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích je obsažená v ustanoveních § 334 a násl. zákoníku práce. Nejednou se však setkáváme s tím, že uvedená právní úprava není zcela jasná a přináší řadu problémů. To nás vedlo k vytvoření tohoto článku.

Kdo platí povinnou zdravotní prohlídku?

  • 11.02.2019 21:22
Zaměstnavatel mě poslal na povinnou periodickou prohlídku k mé praktické lékařce, ačkoli dřív jsme chodili vždy všichni k jednomu závodnímu lékaři, kterého si zaměstnavatel platil. Kdo bude prohlídku platit v tomto případě?

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019

  • 24.01.2019 17:03

Právní servis speciál

V médiích jsme zaznamenali, že se opět měnila výše minimální mzdy. Kolik tedy nyní činí a v čem všem a jak konkrétně se to projeví?   

Přehled právního poradenství Sondy Revue v roce 2018

  • 14.12.2018 13:39

Pro zájemce o právní poradenství zejména v oblasti pracovního práva, sociálních záležitostí, pojištění apod. zveřejňujeme přehled právních poraden, které byly zveřejněny v magazínu Sondy Revue v průběhu roku 2018.

Paragrafy do kapsy

  • 14.12.2018 13:36

Dovolená po skončení mateřské a rodičovské dovolené

Tento článek si klade za úkol pomoci zaměstnavatelům i zaměstnancům, především zaměstnankyním, správně posoudit nárok na dovolenou v případech, kdy zaměstnankyně odchází na mateřskou dovolenou a následně na rodičovskou dovolenou, případně se z mateřské a rodičovské vrací zpátky do práce. Adekvátně též v případech, kdy odchází na rodičovskou dovolenou nebo se z ní vrací zaměstnanec.

Předání kopie výpovědi

  • 14.12.2018 13:29

Zaměstnavatel mi minulý měsíc předal výpověď z pracovního poměru a nyní běží výpovědní doba. Všimla jsem si však, že mi předal pouze kopii výpovědi, kde tedy není originální podpis osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele, ale pouze jeho kopie. Originál byl založen do mého osobního spisu. Bojím se, aby to nebyl problém třeba na úřadu práce. Je taková výpověď vůbec platná?