Právní servis

  • 25.10.2020 13:34
Prodej alkoholu mladistvými zaměstnanci
Moje sedmnáctiletá dcera si našla brigádu, při níž by ve stánku prodávala mj. též alkohol a cigarety. Je výkon takové práce možný, když jí ještě nebylo 18 let?

Paragrafy do kapsy

  • 17.10.2020 14:43
Závazky podle nového občanského zákoníku – XIX. část
 
Tímto dílem zahájíme problematiku závazků z odvážných smluv (pojistných smluv), které vymezují podstatnou náležitost jako je ujednání prospěchu, anebo neprospěchu smluvníků v závislosti na nejisté události. Pojistné smlouvy budou ve výkladu až po ustanovení v souvislosti se změnami pojistného rizika.

Paragrafy do kapsy

  • 10.10.2020 13:30

Závazky podle nového občanského zákoníku – XVIII. část

Změny, které přinese novela zákoníku práce

  • 30.09.2020 00:00
Měli byste vědět
V červnu 2020 byl vyhlášen zákon, kterým se mění zákoník práce a některé další související zákony. Tato novela zákoníku práce byla přijata se dvěma daty účinnosti. První

Hygienické podmínky na pracovišti

  • 30.06.2020 15:04
Právní servis
Podle harmonogramu vlády o postupném uvolňování mimořádných opatření v oblasti obchodu, služeb, volnočasových aktivit či školní docházky jsme znovu otevřeli naši provozovnu a zaměstnanci se vrátili na pracoviště. Každopádně nás zajímá, kde všude najdeme právní úpravu týkající se hygieny na pracovišti.

Kurzarbeit aneb příspěvek v době částečné nezaměstnanosti

  • 23.06.2020 12:34
Paragrafy do kapsy
Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho nepropustí. Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst...

Cestovní náhrady v roce 2020

  • 30.05.2020 11:24
Zvýšily se pro rok 2020 cestovní náhrady? A jak je to se stravným? Přinášíme odpovědi z právní poradny Revue Sondy. 

PRÁVNÍ SERVIS: Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky

  • 29.04.2020 06:05
U našeho zaměstnavatele ukončil pracovní poměr bezpečnostní technik a my se právě potýkáme s problémem ohledně výběru osobních ochranných pracovních prostředků. Prosíme vás o vysvětlení, jaké všechny povinnosti má zaměstnavatel při jejich výběru a hlavně jaké požadavky musí tyto prostředky splňovat.