Kouření na venkovním pracovišti

  • 12.08.2022 11:08

Jsem zaměstnaný u stavební firmy. Na každé stavbě většina pracovníků prakticky všude kouří, což mi jako zapřisáhlému nekuřákovi hodně vadí. Při své práci se vždy pohybuju po celé stavbě a jsem nucený, i když ne nepřetržitě, pasivně kouřit. Je mi zaměstnavatel povinen zajistit nekuřácké pracoviště? Pokud ano a on tak neučiní, mohu dát výpověď z toho důvodu, že zaměstnavatel neplní svoje zákonné povinnosti?

Cestovní náhrady při jízdě mimo zpevněnou komunikaci

  • 12.08.2022 11:08

Pracuji u soukromé firmy. Pracovní cesty, na které mě zaměstnavatel vysílá, realizuji svým soukromým vozidlem na základě dohody se zaměstnavatelem. Tyto cesty jsou z velké většiny mimo pozemní komunikace, avšak mé cestovní náhrady jsou počítány podle vyhlášky, jako bych se pohyboval v ideálních podmínkách na asfaltových cestách. Amortizace je stanovena podle vyhlášky na 4,70 Kč/km a spotřeba je mi počítána podle velkého technického průkazu. Má zaměstnavatel možnost přihlédnout k tomu, že se pohybuji mimo pozemní komunikace a zpevněné cesty a že nejedu optimální rychlostí?

Doba určitá v rozporu se zákonem

  • 12.08.2022 11:07

Zaměstnavatel se mnou několikrát uzavřel pracovní poměr na dobu určitou. Myslím, že už jsem správně měl mít pracovní poměr na dobu neurčitou, ale na začátku roku 2022 jsem znovu podepsal prodloužení na dobu určitou do konce roku. Znamená to, že už mám pracovní poměr na dobu neurčitou? Musím kvůli tomu na inspektorát práce nebo k soudu?

Prohloubení kvalifikace

  • 22.06.2022 07:08

V lednu 2022 jsem se zúčastnil profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce (montér). Školení se uskutečnilo v sobotu, moje účast na něm byl povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu kvůli tomu spor. Zaměstnavatel tvrdí, že mně školení nemůže zaplatit, že by si ho nemohl dát do nákladů. Je to pravda?

Zprostředkování vhodného zaměstnání uchazeči o zaměstnání úřadem práce

  • 22.06.2022 07:07

Před časem jsem byla evidována jako uchazečka o zaměstnání, stále se mi nedařilo sehnat zaměstnání. Posléze se to konečně podařilo a úřad práce mi zprostředkoval zaměstnání na dobu neurčitou a na plný pracovní úvazek, kam jsem nastoupila. Při ukončení evidence na úřadu práce mi bylo sděleno, abych se snažila v zaměstnání setrvat, protože mě zpátky do evidence úřadu práce nezařadí. Zakládá se toto tvrzení na pravdě?

Omezení doby strávené u lékaře

  • 22.06.2022 07:06

Můj zaměstnavatel stanovil vnitřním předpisem, že na dobu návštěvy lékaře za účelem vyšetření či ošetření, které není pracovnělékařskou prohlídkou, se poskytuje volno maximálně na dobu půl dne. Je takové omezení možné?

Potvrzení o zaměstnání

  • 22.06.2022 07:05

Někde jsem se dočetl, že v zápočtovém listu se již neuvádí výše průměrného výdělku. Je to pravda?

Dovolená ve svátek

  • 22.06.2022 07:04

Jak se po novele zákoníku práce řeší vztah mezi dovolenou a svátkem? Vždy platilo, že když si bral zaměstnanec dovolenou ve svátek, tak se tento svátek do dovolené nezapočítával. Personalista našeho zaměstnavatele tvrdí, že se zákoník změnil a nyní to u zaměstnanců v nepřetržitých provozech již neplatí. Přijde nám nespravedlivé, že když zaměstnavatel ve svátek zaměstnance nepotřebuje, tak mají zůstat doma a čerpat si dovolenou, zatímco zaměstnanci, kteří pracují v ranních směnách od pondělí do pátku, ve svátek dovolenou čerpat nemusí.

Lze uzavřít pracovní smlouvu ústně?

  • 21.06.2022 07:07

Před časem jsem nastupoval do nového zaměstnání. Můj zaměstnavatel trval na tom, že se na pracovním poměru dohodneme nejdříve jen ústně a až po dvou týdnech stvrdíme pracovní smlouvu písemně. Když jsem namítal, že pracovní smlouva musí být podle zákoníku práce sepsaná písemně, tvrdil, že to není nutné a pracovní smlouva může platně vzniknout i ústně. Je to pravda? Co kdyby se zaměstnavatel po dvou týdnech rozhodl, že se mnou písemnou smlouvu neuzavře, znamenalo by to ukončení pracovního poměru?

Požadavky pro řádný výkon práce

  • 21.06.2022 07:06

Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás požaduje chodit do zaměstnání v obleku a kravatě. Má právo toto vyžadovat, když mi firma nepřispívá ani minimální částkou na oblečení? Pokud očekávám nějakou návštěvu na svém pracovišti, tak si na jednání pochopitelně vezmu kravatu a sako. Za nedodržení tohoto příkazu nás chce zaměstnavatel pokutovat.