Přenášení břemen

  • 25.10.2019 13:03
Právní servis speciál
 
Pracujeme ve skladu internetového obchodu s domácími spotřebiči a elektronikou. Jsme ženy ve věku 40 až 50 let a každý den projde našima rukama obrovské množství krabic různé velikosti a hlavně různé, někdy opravdu značné váhy. Zaměstnavatele to ale nezajímá a říká, že pracujeme v teple a suchu a vše je v pořádku. Jaký předpis upravuje přenášení břemen? Je přenášení břemen ženami nějak omezeno? Jaké jsou vůbec povinnosti zaměstnavatele v tomto ohledu?

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

  • 25.10.2019 12:53
Právní servis
 
Čekáme narození potomka a hodlám si vzít otcovskou dovolenou. Jak je to se zdravotním pojištěním v době, kdy ji budu čerpat?  Otcovská dovolená je nepřesný termín – jedná se o tzv. dávku otcovské poporodní péče, která je zkráceně označována jako otcovská. Jde o finanční dávku vyplácenou z nemocenského pojištění, podobně jako např. peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Zavedena je od 1. února 2018 novelou zákona o nemocenském pojištění.                                                                                                                                                                                   

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání

  • 25.10.2019 12:45

Paragrafy do kapsy

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání: Jedním druhem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je i odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Zaměstnavatel odpovídá za pracovní úrazy a nemoci z povolání všem zaměstnancům. Následující článek tuto odpovědnost podrobně rozebírá.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel

  • 05.07.2019 18:07
Právní servis
 
Je pravda, že zaměstnavatel nemá právo určovat čerpání celoroční výměru dovolené, ale že část dovolené si může určit zaměstnanec sám?

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

  • 02.07.2019 18:02

Paragrafy do kapsy

Tento článek by měl jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům objasnit nebo připomenout možnosti, kdy a z jakých důvodů může dát zaměstnavatel zaměstnancům výpověď z pracovního poměru. Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance, který může rozvázat pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, může zaměstnavatel se zaměstnanci rozvázat pracovní poměr výpovědí jen z důvodů, které jsou v zákoníku práce taxativně stanoveny.

Náhrady mzdy při prostojích

  • 21.06.2019 17:57
Právní servis
 
Na jakou mzdu mám nárok, když mně není přidělována práce z důvodu prostojů? Nedávno v důsledku výpadku dodávky elektrického proudu jsem jednu hodinu nemohl pracovat. Zaměstnavatel mně za tuto hodinu zaplatil 50 % průměrného výdělku s tím, že je to tak upraveno ve vnitřním mzdovém předpisu. Je to v pořádku?

Závazky podle nového občanského zákoníku – XII. část

  • 14.06.2019 17:50
Paragrafy do kapsy
 
V dalším díle našeho seriálu rozebereme problematiku podnájmu, výpověď nájmu, přechod nájmu na člena nájemcovy domácnosti, nájem prostoru pro podnikatelské účely, nájem dopravního prostředku a ubytování.

Zaměstnávání cizinců v České republice

  • 06.06.2019 17:41
Paragrafy do kapsy
 
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve své části čtvrté. Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky, který není státním příslušníkem České republiky ani jiného členského státu Evropské unie.