Paragrafy do kapsy

  • 30.11.2020 14:30
Podstatná změna poměrů při pobírání renty
 
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, tedy takzvaná fixní renta, vzniká – jak vyplývá z ustanovení § 271b zákoníku práce – dnem, kdy došlo k poklesu (ztrátě) na výdělku. Pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity) není rozhodující průměrný výdělek před pracovním úrazem nebo před zjištěním nemoci z povolání, ale průměrný výdělek poškozeného před vznikem škody.

Právní servis

  • 23.11.2020 14:25

Uchazeče o zaměstnání nelze bez jeho souhlasu testovat na alkohol a drogy

Nedávno jsem jakožto zájemce o volné místo v jedné významné firmě přišel do kanceláře dané společnosti na předem domluvený pohovor. Jaké však bylo moje překvapení, když první, co po mně po příchodu chtěli, bylo, abych dýchl do alkotesteru a také abych poskytl vzorek moči na test přítomnosti drog v těle. Má na takové testování firma právo, když ještě nejsem její zaměstnanec?

Právní servis

  • 22.11.2020 14:49
Nárok na mzdový tarif
 
Podle nové kolektivní smlouvy je podepsána tarifní tabulka mezd, ve které je stanovena 5. třída na 96 Kč/hod. s platností od 1. 3. 2020. Dosud však mám stále starý tarif bez navýšení. Přitom nově příchozí zaměstnanci mají ihned nový tarif bez problémů. Jak se mohu domoci něčeho, co mi už od března náleží?

Paragrafy do kapsy

  • 16.11.2020 14:20
Zprostředkování zaměstnání úřadem práce v dotazech a odpovědích
 
Koronavirová krize, která v současné době postihuje téměř celý svět, bude mít bezesporu dopad na naši ekonomiku a dotkne se i zaměstnanosti našich občanů, kteří budou nuceni hledat nové pracovní uplatnění. Cílem tohoto článku je napomoci všem lidem, kteří se do této situace dostanou, při uplatňování ústavního práva na zaměstnání a jejich lepší zorientování se v problematice zprostředkování zaměstnání.
 

Aktuální manuál pro odborové organizace

  • 09.11.2020 13:58
BOZP v novele zákoníku práce
 
Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Právní servis speciál

  • 01.11.2020 13:43

Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Neustále slyšíme, že nejpozději od podzimu se zřejmě prudce zvýší nezaměstnanost v ČR. Jak mohou takzvané investiční pobídky ovlivnit zaměstnanost v regionech? A za jakých podmínek lze zaměstnavatelům hmotnou podporu poskytnout?

Právní servis

  • 25.10.2020 13:34
Prodej alkoholu mladistvými zaměstnanci
Moje sedmnáctiletá dcera si našla brigádu, při níž by ve stánku prodávala mj. též alkohol a cigarety. Je výkon takové práce možný, když jí ještě nebylo 18 let?

Paragrafy do kapsy

  • 17.10.2020 14:43
Závazky podle nového občanského zákoníku – XIX. část
 
Tímto dílem zahájíme problematiku závazků z odvážných smluv (pojistných smluv), které vymezují podstatnou náležitost jako je ujednání prospěchu, anebo neprospěchu smluvníků v závislosti na nejisté události. Pojistné smlouvy budou ve výkladu až po ustanovení v souvislosti se změnami pojistného rizika.

Paragrafy do kapsy

  • 10.10.2020 13:30

Závazky podle nového občanského zákoníku – XVIII. část

Změny, které přinese novela zákoníku práce

  • 30.09.2020 00:00
Měli byste vědět
V červnu 2020 byl vyhlášen zákon, kterým se mění zákoník práce a některé další související zákony. Tato novela zákoníku práce byla přijata se dvěma daty účinnosti. První