Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

  • 25.10.2019 12:53
Právní servis
 
Čekáme narození potomka a hodlám si vzít otcovskou dovolenou. Jak je to se zdravotním pojištěním v době, kdy ji budu čerpat?  Otcovská dovolená je nepřesný termín – jedná se o tzv. dávku otcovské poporodní péče, která je zkráceně označována jako otcovská. Jde o finanční dávku vyplácenou z nemocenského pojištění, podobně jako např. peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Zavedena je od 1. února 2018 novelou zákona o nemocenském pojištění.                                                                                                                                                                                   

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání

  • 25.10.2019 12:45

Paragrafy do kapsy

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání: Jedním druhem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je i odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Zaměstnavatel odpovídá za pracovní úrazy a nemoci z povolání všem zaměstnancům. Následující článek tuto odpovědnost podrobně rozebírá.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel

  • 05.07.2019 18:07
Právní servis
 
Je pravda, že zaměstnavatel nemá právo určovat čerpání celoroční výměru dovolené, ale že část dovolené si může určit zaměstnanec sám?

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

  • 02.07.2019 18:02

Paragrafy do kapsy

Tento článek by měl jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům objasnit nebo připomenout možnosti, kdy a z jakých důvodů může dát zaměstnavatel zaměstnancům výpověď z pracovního poměru. Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance, který může rozvázat pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, může zaměstnavatel se zaměstnanci rozvázat pracovní poměr výpovědí jen z důvodů, které jsou v zákoníku práce taxativně stanoveny.

Náhrady mzdy při prostojích

  • 21.06.2019 17:57
Právní servis
 
Na jakou mzdu mám nárok, když mně není přidělována práce z důvodu prostojů? Nedávno v důsledku výpadku dodávky elektrického proudu jsem jednu hodinu nemohl pracovat. Zaměstnavatel mně za tuto hodinu zaplatil 50 % průměrného výdělku s tím, že je to tak upraveno ve vnitřním mzdovém předpisu. Je to v pořádku?

Závazky podle nového občanského zákoníku – XII. část

  • 14.06.2019 17:50
Paragrafy do kapsy
 
V dalším díle našeho seriálu rozebereme problematiku podnájmu, výpověď nájmu, přechod nájmu na člena nájemcovy domácnosti, nájem prostoru pro podnikatelské účely, nájem dopravního prostředku a ubytování.

Zaměstnávání cizinců v České republice

  • 06.06.2019 17:41
Paragrafy do kapsy
 
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve své části čtvrté. Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana České republiky, který není státním příslušníkem České republiky ani jiného členského státu Evropské unie.

Ochrana nízkokvalifikovaných pracovníků

  • 11.03.2019 15:37
Právní servis speciál
 
Jakou právní ochranu poskytuje náš právní řád nízkokvalifikovaným pracovníkům, konkrétně zákon o zaměstnanosti a zákoník práce?

Dovolená v případě změny pracovního úvazku

  • 11.03.2019 15:34
Právní servis
 
Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 na plný pracovní úvazek. Od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 pracoval (dodatkem pracovní smlouvy) 20 hodin týdně s pravidelným režimem úterý a čtvrtek 8 hodin a ve středu 4 hodiny. Jak určit správně celkový nárok na dovolenou za rok 2018? Jak se posuzuje týden dovolené u kratšího pracovního úvazku s rozdílným rozvržením hodin za směnu?