Zaměstnavatel nesmí vyžadovat seznam členů odborové organizace

  • 21.06.2022 07:04

Založili jsme s kolegy odborovou organizaci a oznámili jsme to našemu zaměstnavateli. Ten však po nás chce, abychom předložili seznam našich členů. Do té doby s námi odmítá jednat, neboť neuznává právo naší odborové organizace u něj působit. Je takový postup správný?

Přesčas v sobotu

  • 21.06.2022 07:03

U našeho zaměstnavatele se běžně pracuje v pracovních dnech, soboty a neděle jsou volné. Před časem jsme najížděli na nový software, nestíhali jsme a zaměstnavatel nařídil přesčas na sobotu. Následně rozhodl, že za přesčas dostaneme náhradní volno. Jak je to s příplatkem za práci v sobotu? Podle vyjádření naší personalistky na příplatek nemáme právo, když jsme za přesčas dostali náhradní volno.

Stravenka za sobotní směnu

  • 21.06.2022 07:03
Jsem zaměstnán v jedné obchodní společnosti a jsem členem závodního výboru odborové organizace. Lze tzv. stravenku poskytnut zaměstnancům i při mimořádné sobotní směně? Normálně zaměstnanci v naší firmě pracují klasicky od pondělí do pátku. Zaměstnavatel nám při kolektivním vyjednávání tvrdí, že mu zákon o daních z příjmů zakazuje poskytovat stravenky i za práci v sobotu, protože to není směna, ale práce přesčas. V kolektivní smlouvě máme ujednání, že za odpracovanou směnu se pro účely stravování považuje přítomnost zaměstnance v práci po dobu nejméně 3 hodin během jeho stanovené směny.

Nevyplacené odstupné a podpora v nezaměstnanosti

  • 21.06.2022 07:02
V zaměstnání jsem skončila s nárokem na odstupné, ale to mi dosud nebylo vyplaceno. Jak to bude v mém případě s poskytováním podpory v nezaměstnanosti, od kdy mi bude poskytována?

Pracovní pohotovost versus odpočinek

  • 21.06.2022 07:01
Pracujeme u zaměstnavatele v nepřetržitém provozu, většinou v 8hodinových směnách. Zaměstnavatel někdy nařizuje zaměstnancům v době pracovního volna pracovní pohotovost. Zajímá mě, jestli je možné nařídit pohotovost na celý zbytek dne. Například když mám směnu od 6 do 14 hodin, může mi být nařízena pohotovost na celou dobu od 14 hodin do 6 hodin příštího dne, kdy mám další směnu? Je to v souladu s povinností dodržet odpočinek mezi směnami?

Otazníky kolem odstupného

  • 21.06.2022 06:39

V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?

Práce v noci

  • 28.12.2020 06:06
V naší firmě máme zaměstnance, kterým začíná směna v 5.30 hod. a končí 17.30 hod. Tudíž by jim měl náležet příplatek za noc ve výši minimálně 10 % za půl hodiny směny (pokud nemáme např. v pracovní smlouvě sjednáno jinak). Je tomu tak? Pokud ano, mohu se zaměstnanci sjednat, že příplatek za noc žádný nebude, nebo že bude nižší než 10 %?

Právní servis

  • 21.12.2020 06:47
Náhrada mzdy za víkendové školení
 
Zúčastnil jsem se profesního školení, které se týkalo výkonu mé funkce mistra. Školení se uskutečnilo v sobotu a moje účast na něm byla povinná. Nyní se zaměstnavatelem vedu spor ohledně jeho placení. Zaměstnavatel mně tvrdí, že mi toto školení nemůže zaplatit, že by si to nemohl dát do nákladů. Je to pravda?

Právní servis

  • 14.12.2020 06:32
Práce z domova a stravenka
 
Jsem zaměstnána v příspěvkové organizaci, kde je zřizovatelem kraj. V souvislosti s koronavirem pracuji z domova, tedy v režimu home office. Místo trvalého bydliště bylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce. Zaměstnavatel nám poskytuje stravenky. Nyní nám naše vedoucí sdělila, že zřejmě v době výkonu práce doma nebudeme mít nárok na poskytování stravenek, že to musí ověřit u zřizovatele. Je to pravda, skutečně nám v této době stravenky nenáleží?
 

Paragrafy do kapsy

  • 09.12.2020 06:13
Závazky podle nového občanského zákoníku – XX. část
 
V tomto dílu pokračuje problematika pojistných smluv, a to zejména záležitosti týkající se změny pojistného rizika, šetření pojistné události, následků porušení povinností pojistníka nebo pojištěného, přerušení pojištění a zániku pojištění. Novou problematikou bude škodové pojištění a náhrada škody a pojištění osob.