Ochrana nízkokvalifikovaných pracovníků

  • 11.03.2019 15:37
Právní servis speciál
 
Jakou právní ochranu poskytuje náš právní řád nízkokvalifikovaným pracovníkům, konkrétně zákon o zaměstnanosti a zákoník práce?

Dovolená v případě změny pracovního úvazku

  • 11.03.2019 15:34
Právní servis
 
Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 na plný pracovní úvazek. Od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 pracoval (dodatkem pracovní smlouvy) 20 hodin týdně s pravidelným režimem úterý a čtvrtek 8 hodin a ve středu 4 hodiny. Jak určit správně celkový nárok na dovolenou za rok 2018? Jak se posuzuje týden dovolené u kratšího pracovního úvazku s rozdílným rozvržením hodin za směnu?

Závazky podle nového občanského zákoníku – X. část

  • 11.03.2019 15:23
Paragrafy do kapsy
 
V dlouhodobém seriálu článků tentokrát pokračujeme v problematice nájmu věci, práv a povinností stran a přechodu práv a povinností z nájmu na nového vlastníka. A poté se už dostaneme k nájmu bytu a domu.

Pravidla výkonu práce přesčas

  • 11.03.2019 15:15
Paragrafy do kapsy
 
Období hospodářského růstu provází u mnoha zaměstnavatelů vysoký objem zakázek a nedostatek pracovní síly. Tyto jevy vytvářejí tlak na výkon přesčasové práce.

Právní servis

  • 20.02.2019 16:21

Zvýšily se pro rok 2019 cestovní náhrady? A jak je to se stravným? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v právním servisu magazínu Sondy Revue...

Úřady práce v etapě plné zaměstnanosti

  • 20.02.2019 16:16
Právní servis speciál
 
Českému hospodářství se daří, zažíváme historicky nejnižší nezaměstnanost a poptávka po pracovních silách mnohde převyšuje nabídku. Jaké jsou v této době hlavní úkoly úřadů práce?

Doručování písemností

  • 20.02.2019 16:07
Paragrafy do kapsy
 
Úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích je obsažená v ustanoveních § 334 a násl. zákoníku práce. Nejednou se však setkáváme s tím, že uvedená právní úprava není zcela jasná a přináší řadu problémů. To nás vedlo k vytvoření tohoto článku.

Kdo platí povinnou zdravotní prohlídku?

  • 11.02.2019 21:22
Zaměstnavatel mě poslal na povinnou periodickou prohlídku k mé praktické lékařce, ačkoli dřív jsme chodili vždy všichni k jednomu závodnímu lékaři, kterého si zaměstnavatel platil. Kdo bude prohlídku platit v tomto případě?

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019

  • 24.01.2019 17:03

Právní servis speciál

V médiích jsme zaznamenali, že se opět měnila výše minimální mzdy. Kolik tedy nyní činí a v čem všem a jak konkrétně se to projeví?   

Přehled právního poradenství Sondy Revue v roce 2018

  • 14.12.2018 13:39

Pro zájemce o právní poradenství zejména v oblasti pracovního práva, sociálních záležitostí, pojištění apod. zveřejňujeme přehled právních poraden, které byly zveřejněny v magazínu Sondy Revue v průběhu roku 2018.