Dluh na zálohách u OSVČ při vedlejší činnosti

  • 15.12.2019 13:38
Právní servis

Nikdy jsem jako OSVČ neplatila zálohy, ale až částku vypočtenou v Přehledu za uplynulý rok, protože mám samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší při zaměstnání. Jak je možné, že mi teď přišlo upozornění, že za uplynulý měsíc dlužím zálohu?

Nařízená práce přesčas a nároky z toho vyplývající

  • 28.11.2019 17:17
Právní servis speciál
 
Náš zaměstnavatel se potýká s velkým nedostatkem lidí, a proto nás ostatní nutí k práci přesčas. Musíme nejen zůstávat v práci po skončení směny, ale často – zpravidla jednou za 2 týdny – jít do práce i sobotu. Na co všechno máme v tomto případě právo?

Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání

  • 25.11.2019 17:08

Právní servis

 

Když jsem jako zaměstnanec potřeboval jít v pracovní době na vyšetření k lékaři, můj zaměstnavatel mi vydal propustku, na které mi lékař potvrdil, že jsem se u něj podrobil vyšetření svého zdravotního stavu a potvrzenou propustku jsem odevzdal zaměstnavateli jako omluvenku nepřítomnosti v práci. Jak mám postupovat, pokud budu veden jako uchazeč o zaměstnání a budu se muset podrobit ošetření nebo vyšetření u lékaře?

Povinnosti zaměstnavatelů a jejich spolupráce s Úřadem práce ČR

  • 21.11.2019 16:59
Paragrafy do kapsy
 
Zákoník práce stanoví, že zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu, a zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Přenášení břemen

  • 25.10.2019 13:03
Právní servis speciál
 
Pracujeme ve skladu internetového obchodu s domácími spotřebiči a elektronikou. Jsme ženy ve věku 40 až 50 let a každý den projde našima rukama obrovské množství krabic různé velikosti a hlavně různé, někdy opravdu značné váhy. Zaměstnavatele to ale nezajímá a říká, že pracujeme v teple a suchu a vše je v pořádku. Jaký předpis upravuje přenášení břemen? Je přenášení břemen ženami nějak omezeno? Jaké jsou vůbec povinnosti zaměstnavatele v tomto ohledu?

Otcovská dovolená a zdravotní pojištění

  • 25.10.2019 12:53
Právní servis
 
Čekáme narození potomka a hodlám si vzít otcovskou dovolenou. Jak je to se zdravotním pojištěním v době, kdy ji budu čerpat?  Otcovská dovolená je nepřesný termín – jedná se o tzv. dávku otcovské poporodní péče, která je zkráceně označována jako otcovská. Jde o finanční dávku vyplácenou z nemocenského pojištění, podobně jako např. peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Zavedena je od 1. února 2018 novelou zákona o nemocenském pojištění.                                                                                                                                                                                   

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání

  • 25.10.2019 12:45

Paragrafy do kapsy

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání: Jedním druhem odpovědnosti zaměstnavatele za škodu je i odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Zaměstnavatel odpovídá za pracovní úrazy a nemoci z povolání všem zaměstnancům. Následující článek tuto odpovědnost podrobně rozebírá.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel

  • 05.07.2019 18:07
Právní servis
 
Je pravda, že zaměstnavatel nemá právo určovat čerpání celoroční výměru dovolené, ale že část dovolené si může určit zaměstnanec sám?