Nevracejme se k vlašáku

  • 12.02.2020 11:00
Vzpomínám, jak jsem loni v dubnu pro Sondy připravovala
rozhovor s mezinárodním expertem na problematiku výživy
a zdraví Christopherem Wanjekem, autorem uznávané
odborné publikace Food at Work (Jídlo v práci), kterou vydala
Mezinárodní organizace práce.

Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou

  • 28.01.2020 13:31
Prohlášení Evropské odborové konfederace:

Podle nejnovějších oficiálních údajů jsou lidé pobírající zákonnou minimální mzdu ve většině členských států EU ohroženi chudobou. Dvacet dva členských států Evropské unie má zákonem stanovenu výši minimální mzdy, ale ve většině z nich nedosahuje ani hranice rizika chudoby – 60 % mediánové mzdy (střední hodnota mezd, vždy je nižší než průměrná mzda).

Poslanci v 1. čtení podpořili novelu Zákoníku práce

  • 24.01.2020 18:17
Upravuje například sdílené pracovní místo
 
Poslanci na svém zasedání v pátek 24. ledna podpořili v 1. čtení návrh novely Zákoníku práce předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho součástí je ukotvení sdíleného pracovního místa, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci

Ministryně: Chci obnovit důvěru v důchodový systém

  • 21.01.2020 15:40
Ministryně Maláčová diskutovala s předsedy odborových svazů
 
Evropská minimální mzda, růst minimální mzdy, superhrubá mzda, stravenkový paušál, pět týdnů dovolené, zákoník práce, podpora rodin a další témata zazněla ve velmi podnětné diskusi ministryně práce Jany Maláčové s předsedy odborových svazů na Radě ČMKOS.

Česká republika - Švýcarsko východní Evropy

  • 17.01.2020 10:34
Každý osmý pracující v Česku je cizinec
 
Česká ekonomika se stále více spoléhá na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, významný podíl zaujímají také občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU.