Může být ekonomice líp, nebo přijde krize?

  • 06.01.2019 19:12

O stavu českých peněžek v diskusním pořadu Václava Moravce

Může být ekonomice líp? O stavu českých peněženek v roce 2019 diskutovali v neděli 6. 1. 2019 v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“ předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, viceguvernér České národní banky Marek Mora a ekonom Tomáš Sedláček.

OVM1

Spolupráce odborářů v Amazonu a pražských aktivistů

  • 04.01.2019 14:13

Již několik měsíců funguje velmi zajímavá spolupráce mezi skupinou pražských aktivistů a odborářů ze ZO OSPO Amazon Dobrovíz, která začala v podstatě náhodou. Na začátku října skupina lidí, kteří se v Praze zajímají o pracovní podmínky v nadnárodních společnostech a možnostech organizace na pracovištích, navázala kontakt s relativně novou základní odborovou organizací v Dobrovízském překladišti.

Předseda ČMKOS v Otázkách Václava Moravce

  • 03.01.2019 14:23

V neděli 6. 1. 2019 bude v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“ diskutovat předseda ČMKOS Josef Středula o aktuálních ekonomických tématech. Například o stavu trhu práce v ČR, o signálech zpomalení ekonomiky, dostupnosti hypoték, stavu bankovního sektoru, ekonomické situaci okolních zemí EU a o dalších faktorech, které v nadcházejícím roce pravděpodobně ovlivní prosperitu země a život občanů.

Do diskuse, která bude probíhat od 13.05 do 14.00 hod, přijali pozvání také viceguvernér ČNB Marek Mora a ekonom Tomáš Sedláček.

OVM

Ilona Švihlíková členkou ekonomického týmu odborové konfederace

  • 03.01.2019 10:54

Doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D., známá ekonomka a publicistka, se stala členkou ekonomického týmu Českomoravské konfederace odborových svazů. V současnosti působí jako docentka na univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze - vedoucí Kabinetu globální ekonomiky. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika). Více informací naleznete na wikipedii na adrese: https://cs.wikipedia.org/wi…/Ilona_%C5%A0vihl%C3%ADkov%C3%A1

Soustrast rodinám zahynulých horníků

  • 21.12.2018 12:49

ČMKOS vyjadřuje hlubokou soustrast a účast s rodinami zemřelých horníků na Dole ČSM

Odborové svazy sdružené v ČMKOS s velkým zármutkem vyjadřují hlubokou soustrast rodinám zahynulých horníků. „Každý smrtelný pracovní úraz je zbytečně ztracený lidský život, je nám nesmírně líto vyhaslých životů horníků z Dolu ČSM, kteří se už nevrátí z práce ke svým rodinám...," uvedl mj. předseda ČMKOS Josef Středula.

Senát proti zdraví zaměstnanců

  • 20.12.2018 16:44

ČMKOS: Rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit zrušení karenční doby je plivnutí do tváře zaměstnanců

Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance. Dnešní rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit její zrušení je plivnutí do tváře zaměstnanců. 

Kolektivní dohoda vyššího stupně podepsána

  • 13.12.2018 16:12

Zaměstnancům ve státní správě přinese nové benefity

Historicky druhou Kolektivní dohodu vyššího stupně podepsali 12. prosince 2018 představitelé vlády a odborových svazů, které zastupují státní zaměstnance. Díky dohodě, platné pro rok 2019 a následující, se podařilo např. potvrdit pět dnů indispozičního volna, takzvaných sick days, rozšířit okruh odměn při životních výročích, ale také zajistit povinnost úřadů přijmout vhodná opatření, jako třeba úpravu služební doby, už od teploty v objektu 28 °C.

Maďarsko stojí před „otrockým zákonem“

  • 12.12.2018 15:42

Tisíce lidí protestovaly v Budapešti proti novému zákoníku práce

V sobotu (8. 12. 2018) protestovaly v Budapešti tisíce lidí proti novému návrhu zákoníku práce, který má zásadně prodloužit přesčasovou práci. Maďarský parlament zákon 12. prosince 2018 schválil. Opoziční poslanci napadli hlasování.

Zvýšení zvláštního příplatku od 1. ledna 2019

  • 11.12.2018 14:03

Odborový svaz hasičů zabodoval

Odborovému svazu hasičů se podařilo vyjednat zvýšení částky výjezdovým hasičům o sto korun na 5 600 korun, což činí celkově pro 6 700 hasičů výdaj asi 10 miliónů k již plánované částce 300 mil. korun.