• Zveřejněno: 29.01.2020
  • Autor: Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ
Právní servis speciál
 
Pokud je nám známo, od ledna se opět zvýšila minimální a zaručená mzda. Kolik teď činí a jaké to bude mít konkrétní dopady pro zaměstnance, zaměstnavatele i na celkovou ekonomiku státu?
 
Dnem 1. ledna 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. XXX/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 
Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Týká se všech pracovněprávních vztahů – pracovních poměrů a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Základní právní úprava minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy je obsažena v § 111 a § 112 zákoníku práce. Výši základní sazby minimální mzdy, podmínky pro její poskytování a výši sazeb zaručené mzdy stanovuje již zmíněné nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Od 1. ledna 2019 činila výše základní sazby minimální mzdy 13 350 Kč za měsíc, tj. 79,80 Kč za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. V roce 2018 činil podíl minimální a průměrné mzdy 38,3 % a podle současné prognózy vývoje průměrné mzdy by mohlo za rok 2019 dojít k jeho zvýšení na 39 %.
 
Nová výše minimální mzdy
Nová právní úprava s účinností od 1. ledna 2020 zvyšuje základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin ze současných 13 350 Kč na 14 600 Kč, tj. o 1250 Kč. V relativním vyjádření jde o zvýšení o 9,4 %. Základní hodinovou sazbu zvyšuje ze 79,80 Kč na 87,30 Kč, tj. o 7,50 Kč, a v relativním vyjádření se jedná také o 9,4% zvýšení. Toto zvýšení minimální mzdy by mělo vzhledem k prognózovanému nárůstu průměrné mzdy v roce 2020 zajistit dosažení podílu 40,5 %.
 
Vyšší relativní růst minimální mzdy, než jaký je předpokládaný procentní meziroční nárůst průměrné hrubé mzdy v roce 2020 (o 5,5 %, tj. o 1880 Kč), je dán zejména tím, že minimální mzda nebyla zvýšena od roku 2007 do roku 2012. Za toto období průměrná hrubá mzda vzrostla o 4110 Kč (o 19,6 %) a relace minimální mzdy k průměrné mzdě poklesla na 31,9 %. Tímto zvýšením minimální mzdy by se mělo podařit vytvořit podmínky k budoucímu rovnoměrnému zvyšování minimální mzdy. Čistá minimální mzda jednotlivce by tímto zvýšením měla dosáhnout v roce 2020 výše 12 134 Kč a uvedenou úrovní čisté mzdy by se konečně podařilo přesáhnout aktuálně známou hranici příjmové chudoby domácnosti jednotlivce, která podle posledních publikovaných údajů v roce 2018 činila 11 963 Kč.
 
Zaručená mzda
V návaznosti na to se zvyšují rovněž nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, jimž je za práci poskytován plat, tak, aby byl zachován poměr mezi minimální mzdou a zaručenou mzdou stanovený v § 112 odst. 2 zákoníku práce...
 
Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 1/2020. 
Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku: