• Zveřejněno: 07.02.2018
  • Autor: (pal)

Zaměstnavatel mi předal minulý měsíc výpověď z pracovního poměru a nyní běží výpovědní doba. Všimla jsem si však, že mi zaměstnavatel předal pouze kopii výpovědi, kde tedy není originální podpis osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele, ale pouze jeho kopie. Originál byl založen do mého osobního spisu. Bojím se, aby to nebyl problém třeba na úřadu práce. Je taková výpověď vůbec platná?

Na váš dotaz již v minulosti odpověděla judikatura, když Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 3278/2010 ze dne 24. 11. 2011 konstatoval, že v případě předání pouhé fotokopie výpovědi není splněn požadavek písemné formy takové výpovědi. Podle ustanovení § 50 odst. 1 zákoníku práce v aktuálním znění se přitom k výpovědi, u níž nebyla splněna stanovená písemná forma, vůbec nepřihlíží. Z právního hlediska je zde tedy situace, jako byste žádnou výpověď nikdy nedostala, proto není ani možné domáhat se určení neplatnosti takové výpovědi, protože zde vlastně žádná výpověď není. Váš pracovní poměr tak běží dál a žádná výpovědní doba neběží. S ohledem na to jste oprávněna se po skončení oné domnělé výpovědní doby i nadále domáhat přidělování práce, neboť pracovní poměr i nadále pokračuje a nebyl nijak ukončen.