• Zveřejněno: 23.11.2020
  • Autor: red

Uchazeče o zaměstnání nelze bez jeho souhlasu testovat na alkohol a drogy

Nedávno jsem jakožto zájemce o volné místo v jedné významné firmě přišel do kanceláře dané společnosti na předem domluvený pohovor. Jaké však bylo moje překvapení, když první, co po mně po příchodu chtěli, bylo, abych dýchl do alkotesteru a také abych poskytl vzorek moči na test přítomnosti drog v těle. Má na takové testování firma právo, když ještě nejsem její zaměstnanec?

Jde skutečně o velmi nezvyklou záležitost. Zákoník práce předepisuje zaměstnanci povinnost nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště. Na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem je zaměstnanec povinen podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Tyto povinnosti se ovšem vztahují na zaměstnance, nikoli na uchazeče o zaměstnání, který se účastní výběrového řízení.

Z pohledu uchazeče o zaměstnání lze konstatovat, že není povinen plnit v rámci výběrového řízení nějaké zvláštní povinnosti. Ostatně není vůbec povinen se výběrového řízení účastnit. Jde o projev jeho vlastní vůle, že zareagoval na nabídku volného pracovního místa, a záleží na jeho vlastním rozhodnutí, co vše je ochoten podstoupit, aby toto pracovní místo získal.

Z pohledu zaměstnavatele platí, že je oprávněn zjišťovat od uchazeče o zaměstnání pouze údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Test na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v organismu také představuje určitou formu zjišťování údajů. Bylo by tedy na samotném zaměstnavateli, aby vysvětlil, proč považuje zjištění těchto údajů za zcela nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy. Podle mého názoru by se takové skutečně přesvědčivé vysvětlení hledalo dost obtížně.

Hypoteticky si lze představit případ, kdy zaměstnavatel v rámci výběrového řízení chce uchazeči ukázat také pracoviště, kde bude v případě přijetí pracovat. Platí, že zaměstnavatel je povinen zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vůči všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, včetně uchazečů o zaměstnání. Pokud by prohlídka pracoviště zahrnovala i nějaké místo, kde je nutné zachovávat zvláštní bezpečnostní pravidla (například v souvislosti s pohybem ve výškách), pak by snad obstálo to, že zaměstnavatel v rámci zajištění bezpečnosti provede test na přítomnost alkoholu. Koná-li se ovšem výběrové řízení v administrativních prostorách, o tento případ se nejedná.

(str)

Osobní bankrot...

Předplatné magazínu Sondy REVUE objednávejte zde...