• Zveřejněno: 20.02.2019

Cestovní náhrady v roce 2019

Zvýšily se pro rok 2019 cestovní náhrady? A jak je to se stravným?

Právní úprava cestovních náhrad je pro rok 2019 upravena vyhláškou č. 333/2018 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

 1. Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně:

 1. a) u jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. b) u osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.
 3. Stravné

A)

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce ve výši nejméně:

 1. a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o obchodní společnosti a další podnikatele, politické strany, odborové organizace, nadace atd.).

Pozn. aut.: I když zde není stanovena horní hranice, pokud by stravné bylo vyšší než horní hranice stravného uvedená níže (viz bod B), na straně zaměstnance by část, která přesahuje tuto horní hranici, podléhala dani z příjmů a pojistnému. Zaměstnavatel si do nákladů může dát celou část, tj. i tu, která je nad horní hranicí. Příklad: pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin a výše stravného činí 100 Kč. Částka, která přesahuje horní hranici, tj. 97 Kč na straně zaměstnance, podléhá dani z příjmů a pojistnému.

B)

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tato výše stravného se vztahuje na zaměstnavatele, kteří jsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se o

zaměstnavatele, jejichž činnost je hrazena z veřejných rozpočtů, např. územní samosprávné celky, příspěvkové organizace apod.).

III. Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 1. a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. c) 33,60 Kč u motorové nafty.

Právní úprava základních sazeb zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2019 je obsažena ve vyhlášce č. 254/2018 Sb. Obě vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2019.

(zr)

Výpověď těhotné zaměstnankyni...

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 2/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy