• Zveřejněno: 11.03.2019
  • Autor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
Paragrafy do kapsy
 
Období hospodářského růstu provází u mnoha zaměstnavatelů vysoký objem zakázek a nedostatek pracovní síly. Tyto jevy vytvářejí tlak na výkon přesčasové práce. Zákoník práce obsahuje pravidla, podle nichž může zaměstnavatel zaměstnanci výkon práce nařídit, případně se na něm dohodnout. Platí ovšem i určitá omezení. Ta se týkají jednak rozsahu práce přesčas a jednak i podmínek, za nichž může zaměstnavatel práci přesčas jednostranně nařídit. Následující článek se zaměřuje na objasnění uvedených základních záležitostí a vysvětlí práva a povinnosti zaměstnanců v souvislosti s výkonem práce přesčas.
 
Definice přesčasové práce...
 

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 3/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy