• Zveřejněno: 21.06.2022
  • Autor: (zr)

Pracuji jako obchodní zástupce v jedné firmě po většinu pracovního času u počítače na pracovišti, bez výjezdu za zákazníky (tj. nejsem ve stálém kontaktu s případnými klienty). Vedoucí na nás požaduje chodit do zaměstnání v obleku a kravatě. Má právo toto vyžadovat, když mi firma nepřispívá ani minimální částkou na oblečení? Pokud očekávám nějakou návštěvu na svém pracovišti, tak si na jednání pochopitelně vezmu kravatu a sako. Za nedodržení tohoto příkazu nás chce zaměstnavatel pokutovat.

Zaměstnavatel by mohl vyžadovat, abyste do zaměstnání chodil v obleku, pouze tehdy, pokud by prokázal, že to je zásadní požadavek pro řádný výkon druhu práce, který máte sjednán v pracovní smlouvě. Na rozdíl od předpokladů pro výkon práce, které musí být stanoveny právními předpisy (například se jedná o řidičské oprávnění), požadavky pro řádný výkon práce nemusí být stanoveny v právních předpisech. Jak je výše uvedeno, musí se vždy jednat o takové požadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro řádný výkon vaší práce. Posuzují se vždy ve vztahu ke konkrétnímu druhu práce, ke speciálním podmínkám, za kterých je tato práce vykonávána. Musí se jednat o nesplňování podstatných požadavků, které jsou trvalejšího charakteru. Zaměstnavatel v případě soudního sporu musí dále prokázat, že nesplnění těchto požadavků nezavinil a že je na zaměstnanci požaduje oprávněně. Uvedené požadavky mohou být stanoveny zaměstnavatelem v pracovním řádu nebo dalších vnitropodnikových předpisech, nemusí však být stanoveny vůbec, neboť se jedná o takové požadavky, které jsou pro výkon určité práce všeobecně známé. Jedná se například o zvláštní odborné, popřípadě jazykové znalosti nebo fyzické předpoklady, určitý stupeň dovednosti či manuální zručnosti, organizační schopnosti, u vedoucích zaměstnanců schopnost organizovat práci a udržet u svých podřízených dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů. V určitých případech by tímto požadavkem mohlo být i zaměstnavatelem požadované oblečení.

Přestože nejsem zcela přesvědčený, zda ve dnech, kdy nemáte žádné pracovní jednání, je požadavek zaměstnavatele nosit oblek a kravatu oprávněný, doporučuji požadavku zaměstnavatele vyhovět. V opačném případě se zřejmě vystavujete značným problémům.

Jestliže by vám zaměstnavatel z tohoto důvodu dal výpověď podle § 52 písm. f) zákoníku práce z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon práce, musel by v případě soudního sporu prokázat, že tento požadavek po vás požaduje oprávněně, že bez jeho plnění nemůžete práci vykonávat – a muselo by se jednat o dlouhodobější neplnění tohoto požadavku.

V žádném případě vám za to nemůže dát pokutu! Je to výslovně zakázáno v § 346b odst. 1 zákoníku práce. Nesmí vás za to ani postihovat na mzdě. Hlediska pro poskytování mzdy jsou uvedeny v § 109 odst. 4 a v § 110 zákoníku práce. Jak již ale bylo uvedeno, doporučuji tento spor vyřešit dohodou, rozhodně ne ho nějakým způsobem vyhrotit.