• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (zr)

V kolektivní smlouvě máme uvedeno, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k převodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, ani zaměstnanci, který koná u zaměstnavatele práci ve vedlejším pracovním poměru. Je to tak správně?

Správné je to ustanovení kolektivní smlouvy, že odstupné nenáleží zaměstnanci, u něhož při organizačních změnách dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, protože zde nedochází z rozvázání pracovního poměru (viz § 338 a násl. zákoníku práce). Odstupné je vázáno na rozvázání pracovního poměru, vyplývá to z § 67 zákoníku práce.

Nesprávné je však ustanovení, že odstupné nenáleží zaměstnanci, který u zaměstnavatele koná práci ve vedlejším pracovním poměru. Institut „vedlejších pracovních poměrů“ byl zrušen od 1. 1. 2007 novým zákoníkem práce zejména z toho důvodu, že se jednalo o právní úpravu, která byla jednoznačně v rozporu se zásadou rovného zacházení.

Jestliže bude pracovní poměr rozvázán z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 zákoníku práce, tj. podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, náleží zaměstnanci odstupné v každém případě, tedy i když se bude jednat o pracovní poměr uzavřený na kratší pracovní dobu (např. z důvodu péče o dítě na 35 hodin týdně) nebo uzavřený na dobu určitou.