• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (pal)

Mému zaměstnavateli někdo doručil několik anonymních e-mailů a dopisů obsahujících nepravdivá tvrzení o tom, jak pracuji, jak se chovám k zákazníkům apod. Zaměstnavatel si mě zavolal a sdělil mi, že pokud se budou podobné stížnosti opakovat, dá mi výpověď pro porušení mých povinností. Lze se proti takovému postupu nějak bránit?

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Mezi těmito zákonnými důvody je samozřejmě i důvod „pro soustavné méně závažné porušování povinností zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práce“, resp. „pro závažné porušení povinností zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci“.

V případě, že se zaměstnavatel domnívá, že je výpovědní důvod naplněn, může se samozřejmě rozhodnout, že zaměstnanci výpověď z pracovního poměru dá. Zaměstnanec, který s výpovědí nesouhlasí, se může domáhat určení její neplatnosti žalobou podle § 72 zákoníku práce. V rámci takového sporu musí zaměstnavatel prokázat, že k naplnění zákonného výpovědního důvodu došlo. To se mu jistě nepodaří ve chvíli, kdy tvrzené porušení povinností spočívá v onevěřených tvrzeních anonymů, kteří se rozhodli vás u zaměstnavatele pošpinit.

V praxi právního poradenství pro členy ČMKOS jsme obdobný spor s klientkou absolvovali a soud dal jednoznačně na srozuměnou, že nelze akceptovat takový postup zaměstnavatele, který, aniž by sám zjistil jakékoliv porušení povinností na straně zaměstnankyně, dal této zaměstnankyni výpověď. O anonymní udání se tedy zaměstnavatel u soudu skutečně opírat nemůže.