• Zveřejněno: 16.11.2018

Kratší pracovní dobu, tedy pod rozsah běžné týdenní pracovní doby 40 hodin, si může dohodnout pouze konkrétní zaměstnanec individuálně se zaměstnavatelem. Naproti tomu zkrácenou pracovní dobu předepisuje zákoník práce pro určité druhy prací nebo provozy: U zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem rovněž 37,5 hodiny týdně, s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Taková zkrácená pracovní doba platí pro všechny zaměstnance v daném oboru nebo provozu, kdežto kratší pracovní domu má jenom jednotlivý zaměstnanec, který si ji dohodl se zaměstnavatelem, a to i když ostatní zaměstnanci mají standardní, tedy stanovenou týdenní pracovní dobu, nebo zkrácenou pracovní dobu.

Kratší pracovní dobu si proto může dohodnout i zaměstnanec, který by měl jinak spolu s ostatními zaměstnanci nárok u zaměstnavatele na zkrácenou pracovní dobu, prostě u zaměstnavatele se nepracuje 40 hodin v týdnu, ale jenom třeba 37,5 hodiny v týdnu, ovšem zaměstnanec si dohodne jenom 18 hodin v týdnu.

Další informace naleznete na portálu Měšec.cz. Klikněte na aktivní odkaz „zdroj“ viz níže.