• Zveřejněno: 12.08.2022
  • Autor: (pal)

Pracuji jako pedagogický pracovník na střední škole. Naše škola má méně žáků a ředitel mně sdělil, že mi proto bude muset snížit úvazek. Může to udělat bez mého souhlasu?

Problém, který popisujete, je v oblasti školství velmi častý. Jednostranné „snížení úvazku“ však není možné. Zákon s pojmem „pracovní úvazek“ výslovně nepracuje, používá termíny „stanovená týdenní pracovní doba“ a „kratší pracovní doba“. Přitom kratší pracovní doba může být podle § 80 zákoníku práce pouze sjednána, a to dohodou zaměstnavatele a zaměstnance (nikoliv tedy např. v kolektivní smlouvě).

Pokud byste se na sjednání kratší pracovní doby se zaměstnavatelem dohodli, je třeba sjednat písemnou dohodu o změně stávající pracovní smlouvy podle § 40 zákoníku práce. Teprve na základě takovéto změny je pak možné vám vydat nový platový výměr odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Jestliže by vám byl vydán nový platový výměr odpovídající nižšímu „úvazku“ bez předchozího sjednání kratší pracovní doby, jako se to v praxi mnohdy stává, tak by vás zaměstnavatel nedůvodně krátil na platu a je třeba se proti takovému postupu bránit a domáhat se přidělování práce v rozsahu platně sjednané pracovní smlouvy, jakož i doplacení dluhu na platu.

K dohodě o sjednání kratší pracovní doby nemůže být zaměstnanec nijak nucený, je to jeho svobodná volba. Pokud však k dohodě nedojde, není vyloučeno, že zaměstnavatel přijme organizační změnu, na jejímž základě bude práce zaměstnance v rozsahu dosavadní pracovní doby zaměstnance pro zaměstnavatele nadbytečná a ukončí pracovní poměr zaměstnance výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce.