• Zveřejněno: 10.01.2017
  • Autor: (pal)

Před měsícem jsem nastoupil k novému zaměstnavateli. Nyní jsem požádal zaměstnavatele o týden dovolené, abychom mohli jet s rodinou k moři. Zaměstnavatel mi ale sdělil, že na dovolenou mi ještě nevznikl nárok a proto mi ji nemůže dát, i kdyby chtěl. Má pravdu?

Pokud ještě nemáte odpracováno alespoň 60 dnů, pak vám skutečně dosud nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok či její poměrnou část podle § 212 zákoníku práce. Nicméně podle § 217 odst. 2 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. To znamená, že zaměstnavatel vám může určit čerpání dovolené již nyní, pokud předpokládá, že v rámci tohoto kalendářního roku u něj odpracujete alespoň 60 dnů. Určení čerpání dovolené je však právem zaměstnavatele, je tedy jeho rozhodnutím, zda vaší žádosti o dovolenou vyhoví či nikoliv.