• Zveřejněno: 09.03.2009

„Z počátku většina našich firemních zákazníků pojímala nákup doplňků stravy pro své zaměstnance jako „dar“,“ říká Mgr. Jitka Cemanová ze společnosti Nef de Santé, a.s., a dodává: „Ten má nepochybně výrazný a zcela specifický motivační náboj. Vyžaduje nejen příležitost pro předání, ale klade si nároky na obsah i design. Pro nás není problém sestavit a navrhnout kromě vhodné kombinace zdraví prospěšných produktů i speciální grafickou úpravu balení (aplikovat logo společnosti, speciální text, atd.).“

Zaměstnancova spokojenost

„Našim primárním cílem byla a stále je spokojenost koncového uživatele – zaměstnance a přímý pozitivní vliv na jeho fyzickou i psychickou kondici…“ pokračuje Cemanová. „Na zaměstnavatelích, respektive personalistech je, aby se tohoto úkolu zhostili dostatečně zodpovědně. Mám na mysli, aby propojili aktuální potřebu stabilizace a zvýšení loajality schopných zaměstnanců s potřebou zajištění jejich zdraví, omezením pracovní neschopnosti. V návaznosti i omezení nákladů na pracovní neschopnost. Přitom lze velmi dobře zohlednit i konkrétní zdravotní rizikové faktory jednotlivých pracovních skupin, věk, psychickou i fyzickou náročnost pracovního procesu…“

V této souvislosti nás zajímalo, zda je vyhovující případné zapojení lékařů.

„Z informací od našich firemních partnerů se ukazuje, že do tohoto úkolu je velmi vhodné zapojit závodního lékaře, popřípadě smluvní zdravotnické zařízení. A aplikaci potravinových doplňků integrovat do systému závodní preventivní péče (ZPP). Smyslem ZPP, jak plyne i z její definice je „omezování nebo přímé odvrácení nepříznivého působení pracovního prostředí na zaměstnance“. Stejně tak jako pro zaměstnance je povinností projít lékařskou prohlídkou, je povinností zaměstnavatele zajistit ZPP svým zaměstnancům. Následnou, avšak v tomto případě podstatnou skutečností je, že náklady na ZPP jsou daňově uznatelným výdajem.“

Možná je i osobní konzultace

Přidaná hodnota pro zaměstnance – benefit – je cílená aplikace moderních doplňků stravy, které zejména dlouhodobým užíváním výrazně omezují nepříznivé vlivy pracovního prostředí a zvýší i imunitu proti infekčním onemocněním. Posílí fyzickou i psychickou kondici. Výhodou pro zaměstnavatele jsou pak prokazatelně nižší náklady na pracovní neschopnost.

Mgr. Jitka Cemanová uzavírá: „V Nef de Santé,a.s., jsme na spolupráci se závodními lékaři a smluvními poskytovateli ZPP připraveni a nabízíme naše zkušenosti formou osobní konzultace při přípravě a plánování těchto „zdravých benefitů“.

testesondy123