• Zveřejněno: 12.07.2013
"

Výsledkem oboustranné spolupráce je nejen každoroční snižování počtu pracovních úrazů ve firmě, ale i skutečnost, že po dvaceti letech působení v Česku SKANSKA loni poprvé nezaznamenala jediný smrtelný pracovní úraz!

Bezpečná práce je součástí firemní kultury
Je to výsledek dlouhodobého působení firemních specialistů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. SKANSKA nejenom že vynakládá obrovské prostředky na ochranné pracovní pomůcky a zajišťuje podmínky pro bezpečnou práci, ale dbá i na nikdy nekončící proškolování zaměstnanců právě v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K firemní kultuře patří i každoroční akce Týden bezpečnosti, týden pro život, která má zaměstnancům vhodnou formou připomenout, že zdraví a bezpečná práce nejsou pouze na papíře v předpisech, ale měly by být především v hlavách samotných zaměstnanců. Vždyť jen středně těžký úraz znamená pouze bolest a slzy, ale i citelný výpadek příjmů pro rodinu postiženého. Pochopitelně že finanční ztráty si na účet připíše i zaměstnavatel a v konečném důsledku i stát.
Všem úrazům nelze předejít, ale...
Celou skupinu SKANSKA tvoří společnost SKANSKA, a.s., a její dceřiné společnosti v České a Slovenské republice. Jak nám vysvětlil předseda Koordinačního odborového orgánu Odborového svazu Stavba Milan Fišer, dceřiné společnosti SKANSKA se dělí na čtyři divize: Pozemní, Silniční a Železniční stavitelství a Betonové konstrukce. Jedná se tedy o odvětví doslova náchylné k pracovním úrazům, a proto jsou zde firemní „bezpečáci“ a odboroví inspektoři bezpečnosti práce mimořádně vytíženi.
„V celé globální skupině SKANSKA se každoročně koná již zmíněný Týden bezpečnosti, týden pro život. Do této iniciativy se zapojují tisíce našich zaměstnanců včetně subdodavatelů se společným cílem vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště,“ říká Fišer.
Jako základ pro budování bezpečného prostředí používají ve společnosti SKANSKA certifikovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001.
„Letos se Týden bezpečnosti uskutečnil nikoli na podzim, jak jsme byli dosud zvyklí, ale na jaře od 13. do 19. května,“ řekla nám ředitelka odboru komunikace Lucie Nováková.
„Tématem letošního týdne bylo motto ,Uč se a veď ostatní k bezpečnosti‘ a stejně jako v loňském roce byly vedeny diskuse s pracovníky na našich stavbách zvané Hodina pro život,“ doplňuje Nováková.
Besedy vedli pracovníci firemního odboru BOZP a komunikace a se zaměstnanci i subdodavateli hovořili o tom, co znamená bezpečnost práce pro ně osobně a kdo ji tvoří v každodenním životě. Připraveny byly i sugestivní praktické ukázky vedené divizními týmy. Například jak v pracovní obuvi s vyztuženou špičkou přežije bez úhony i jablko přejeté automobilem. V běžné holínce nebo nepřípustných sandálech by to znamenalo těžkou deformaci nohou.
„Celkem proběhlo 15 seminářů, na kterých školilo na 200 manažerů a specialistů na bezpečnost práce. Nechyběly praktické ukázky, poskytování první pomoci pod vedením zkušených záchranářů či praktické školení s hasičskými přístroji nebo předvádění bezpečnostních parametrů ochranných pomůcek, jako jsou bezpečnostní přilby, brýle nebo rukavice,“ vypočítává předseda Fišer.
„Špičkovou akcí v oblasti BOZP byla mezinárodní bezpečnostní iniciativa Skanska Safety Week 2011. Simulací nebezpečné nehody se zásahem hasičů začala v pondělí 17. října předloňského roku celosvětová akce, zaměřená na bezpečnost práce ve společnosti SKANSKA, na deseti tisících pracovištích v 18 zemích světa. Této bezpečnostní akce se zúčastnilo 53 000 zaměstnanců a desítky tisíc subdodavatelů, dodavatelů a obchodních partnerů. Začátek megaakce byl věnovaný práci ve výškách, kde nejčastěji dochází k úrazům. Zaměstnanci předem nevěděli, že se jedná ,pouze‘ o cvičnou akci. Chtěli jsme, aby se test co nejvíce přiblížil skutečnosti. Pražští hasiči nasimulovali pád dělníka do celotělového úvazku ze střešní konstrukce budovy, načež zaměstnanec společnosti SKANSKA zavolal na číslo tísňového volání. O sedm minut později se ozvaly sirény a jednotka hasičů dorazila na staveniště. Záchranné cvičení ukázalo, že postupy společnosti SKANSKA jsou nastaveny správně, avšak komunikace mezi pracovníky na staveništi a zraněným mohla být lepší. A k čemu celá akce byla? Zaměstnanci, kteří při práci ve výškách spadnou do celotělového úvazku, mají podle odborníků jen omezenou dobu na záchranu, než dojde k narušení krevního oběhu,“ vysvětluje Lucie Nováková.
Nehoda není náhoda
Milan Fišer se upsal stavařině hned po vyučení. Ve firmě SKANSKA pracuje 32 let, z toho deset roků působí kromě výkonu funkce předsedy odborů i jako odborový inspektor bezpečnosti práce.
„Praxe mě přesvědčila o síle osobních příkladů. Já sám měl za celý život pouze jediný pracovní úraz, a to ještě jako učedník, když jsem sekal otvory pro špalíčky. Praštil jsem se kladivem, měl jsem sice pracovní rukavice, ale moc to nepomohlo. Náš táta sice říkal, že nešikovné maso musí pryč, ale od té doby jsem nikdy nezapomněl na veškeré ochranné pomůcky a rád to dodnes dávám k lepšímu,“ usmívá se Fišer, který jezdí po stavbách a kontroluje dodržování bezpečnosti práce.
Ročně vykoná kolem pěti desítek kontrol. Odbory zastupuje i v komisích, které rozhodují o podílu viny zraněného dělníka při pracovním úrazu či o vině firmy. Často musí řešit z lidského hlediska i nemilé případy, kdy nelze ani letitému a poctivému zaměstnanci prominout jeho lehkovážnost při pracovním úrazu. Například když si stavbař zapomene nasadit helmu a v rámci zákona schválnosti mu na hlavu spadne nějaký předmět. Sankce představují i desetiprocentní srážky z nemocenského a mnohdy bolí víc než samotná rána. Předseda a inspektor Fišer neváhal vyhodit zástupce investora, který na staveniště vstoupil obut do sandálů a bez přilby na hlavě.
„Ve firmě jsme velmi hrdí na to, že stejně jako loňský Týden bezpečnosti se i ten letošní v České i Slovenské republice obešel bez nehod. Všechny aktivity měly společný cíl – aby se zaměstnanci vraceli z našich staveb domů zdraví, a to se nám daří,“ přeje si Fišer.
„Naše společnost si už nedovede představit prosazování a kontrolu BOZP bez součinnosti s našimi odbory,“ říká na adresu odborů ředitelka Nováková.
SKANSKA byla v rámci akce bezpečné pracoviště generálním partnerem květnové mezinárodní konference na toto téma. I to dosvědčuje, že bezpečnost práce je její nejvyšší prioritou a není náhoda, že SKANSKA, a.s., byla oceněna jako TOP Odpovědná velká firma 2012.
„Také jsme od roku 2010 součástí ojedinělého projektu – Nadačního fondu Tomáš,“ doplňuje předseda Fišer. „Jeho cílem je poskytnout obětem pracovních úrazů či pozůstalým finanční i nefinanční pomoc nad legislativní rámec. Do působnosti fondu významnou měrou spadá také prevence a osvěta v oblasti bezpečnosti práce na stavbách, a to plošně v celém stavebním odvětví v České i Slovenské republice,“ říká Milan Fišer.
VARUJÍCÍ ČÍSLA Z OBLASTI BOZP
Pracovní úrazy v lednu 2013
Státní úřad inspekce práce ČR na základě hlášení zaměstnavatelů zaevidoval 4330 pracovních úrazů, z toho 9 smrtelných. V únoru 2013 se odehrálo 3604 pracovních úrazů, z toho 9 smrtelných. Nešťastným byl rok 2011, kdy se stalo 125 smrtelných úrazů.
Příčiny pracovních úrazů
Nejčastější příčinou je nedostatečně odhadnuté riziko, následuje ohrožení jinými osobami a používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce včetně jednání bez oprávnění a navzdory zákazu, dále prodlévání v ohroženém prostoru a v neposlední řadě podceňování používání ochranných pomůcek.
Na snímku předseda Koordonačního odborového orgánu OS Stavba Milan Fišer a ředitelka odboru komunikace Lucie Nováková.
"
testesondy123