• Zveřejněno: 07.03.2016
Navštívili jsme v Praze-Karlíně sídlo významné stavební firmy SMP CZ, a.s., která je součástí mezinárodní skupiny Vinci, jež působí v oblasti stavebnictví ve více než 90 zemích světa a jejíž roční obrat přesahuje několik miliard dolarů. SMP CZ je tradičním dodavatelem mostních a inženýrských konstrukcí, které také opravuje, realizuje ale i náročná vodohospodářská díla, podzemní stavby, energetické stavby nebo ekologické projekty.

Zajímalo nás, jak v podniku řeší stabilizaci pracovních sil, zda se daří získávat mladé, řemeslně vyučené zaměstnance. Především nás zajímalo, zda firmě působí odbory a jak vedení společnosti přistupuje k sociálnímu dialogu. Zkráceně, jak se zde vede firemní kultuře. Informace ´od pramene´ jsme dostali od člena představenstva a personálního ředitele SMP CZ Ing. Pavla Kameníka a předsedy Výboru základní organizace Odborového svazu Stavba Ing. Pavla Němejce.

Odbory konzultují Vizi společnosti 2020
„V současnosti dokončujeme ´Vizi společnosti do roku 2020´. Bude o tom, kam bychom chtěli naši firmu během následujících pěti let posunout, co můžeme a musíme udělat proto, aby SMP CZ byla i za pět let úspěšnou firmou, o jaké hodnoty se přitom chceme opírat, a samozřejmě také jaké prostředí, nebo jaká firemní kultura je žádoucí. Prostě, chceme, aby naši zaměstnanci viděli ve firmě svoji budoucnost, aby svůj další profesní život spojili s prací pro tuto společnost,“ říká Pavel Kameník a pokračuje: „Při uskutečňování těchto strategických cílů považuje vedení společnosti za svého přirozeného spojence a sociálního partnera firemní odborovou organizaci. Odbory působí i jako konzultant při přípravě zmíněné firemní vize. Stalo se samozřejmostí, že generální ředitel a členové vedení společnosti se zúčastňují měsíčních porad výboru odborové organizace, kde si navzájem vyjasňujeme a konzultujeme názory k otázkám důležitým pro chod podniku,“ pochvaluje si ředitel Kameník.
„Účast vedení společnosti na jednáních našeho výboru považuji za velmi prospěšné pro firmu, odbory a zaměstnance. Umožňuje nám to okamžitě reagovat a řešit různé problémy a úkoly. Neexistuje otázka, o kterém bychom nemohli jednat a hledat společně řešení. Odbory tak mají nejen naprostý přehled o dění ve firmě, ale díky možnosti konzultovat přípravu firemní vize na dalších pět let máme možnost přímo ovlivňovat další vývoj a postavení odborů a zaměstnanců ve firmě,“ pochvaluje si předseda Pavel Němejc.
Nedostatek mladých řemeslníků je časovaná bomba
Nikdy nekončícím úkolem je stabilizace pracovních sil. Firmě totiž chybí mladí dělníci určitých profesí, například tesaři. Tito zaměstnanci pracují na stavbách v zimě, v létě, za všech klimatickým podmínek, prostě jde o fyzicky a psychicky náročné řemeslo. Když stavbařům přeje počasí, musí tito lidé pracovat i přesčas o sobotách, nedělích a o svátcích. A tak náročné pracovní podmínky nejsou příliš velkým lákadlem, aby se mladí lidé do stavebnictví zrovna hrnuli. „Naši zaměstnanci stárnou, pomalu odcházejí do důchodu a my za ně nemáme dostatečnou náhradu. Skutečnost, že česká společnost nevychovává novou generaci řemeslníků, je časovanou bombou. Mluví se o tom roky, ale prakticky je situace stále velmi tristní,“ varuje ředitel Kameník. „Spolupracujeme sice s jednou střední technickou školou, s učilištěm, ale i tak získat nové pracovníky není vůbec jednoduché. Asi před pěti lety z 15 vytipovaných učňů, které jsme materiálně podporovali při studiu, k nám přišli pouze dva. Jeden záhy odešel a druhý ho později následoval, že raději půjdou jinam, než aby pracovali za tak náročných podmínek,“ posmutněl Pavel Kameník.
„I když se stává, že se mladí z učilišť a středních technických škol k nám příliš nehlásí, máme i výjimky, pokouší se o optimismus jako pravý odborář Pavel Němejc a pokračuje: “Jeden zaměstnanec dokázal svého syna motivovat, aby k nám nastoupil do dělnické profese. Jde však spíše o ojedinělé případy,“ přiznává předseda Němejc.
Trvalý pracovní poměr není pro každého
Ve stavebnictví hlavně malé a střední firmy často místo stálých zaměstnanců zneužívají tzv. švarcsystém, kdy místo zaměstnanců najímají lidi buď na práci na černo, nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). A jak to dělají ve společnosti SMP? „Nové zaměstnance, hlavně mladé, sice stále hledáme, ale do trvalého pracovní poměru konkrétního pracovníka přijmeme až po určité době. Dáme mu čas, aby se projevil pracovně i osobně,“ vysvětluje ředitel Kameník. Ukázalo se, že běžná tříměsíční zkušební doba, a u vedoucích řídících pracovníků šestiměsíční, často nestačí. Proto dnes přijímají nového zaměstnance na smlouvu na jeden rok, a když se ukáže, že je pro podnik přínosem, prodlouží mu smlouvu automaticky na dobu neurčitou.
„Za odbory mohu potvrdit, že u nás švarcsystém neuplatňujeme. Odbory by to nepřipustily. Je sice pravda, že v některých regionech najímáme na práci OSVČ, ale pouze jednotlivce pro určitý konkrétní úkol, pro které by firmě neměla dlouhodobé uplatnění. Například jeřábníky, které na regionálních pracovištích běžně nepotřebujeme. Získat kvalifikaci jeřábníka není jednoduché, tak si ho na daný konkrétní úkol firma raději najme na dobu určitou,“ vysvětluje Pavel Němejc.
Zaměstnance motivují mzdy, ale i firemní kultura
Pokud je na pracovním trhu nedostatek kvalifikovaných dělnických profesí, je pro firmu důležité, aby si dokázala udržet stávající zaměstnance. Je třeba dostatečně je vhodně motivovat, aby nepodlehli vábení konkurence. Není totiž vzácností, že ve stavebnictví si firmy řemeslníky přetahují, přeplácejí. A co zaměstnance motivuje nejvíc?
„Jsou to mzdy a pracovní benefity,“ odpoví bez váhání personalista Kameník. Odborář Pavel Němejc zase zdůraznil roli benefitů, které odbory dokáží získat pro lidi v kolektivním vyjednávání. „Zaměstnancům jsme vyjednali důchodové připojištění a příspěvek vybraným profesím na životní pojištění. To jsou benefity, které mají pro zaměstnance sociální význam. Že to děláme dobře, potvrzují i případy pracovníků, zejména techniků, kteří nás před časem opustili, a dnes usilují vrátit se zpátky. Odešli za vidinou lepšího výdělku a posléze zjistili, že to v novém zaměstnání není tak růžové, jak si představovali a jak jim slibovali“, pochlubil se Pavel Němejc. „Mzdy a jejich výše jsou pochopitelně pro zaměstnance důležité, ale z každodenního styku s lidmi víme, že dokážou ocenit i stabilitu pracovního kolektivu, dobré mezilidské vztahy a minimální fluktuaci. To vše vytváří obraz podniku, v němž stojí za to pracovat,“ zdůrazňuje odborář Němejc.
Ředitel Kameník ho doplňuje, že návrat pracovníků, kteří odešli, se posuzuje individuálně. „Měli jsme i případ, kdy jsme jednomu bývalému pracovníkovi umožnili návrat do podniku ale s podmínkou, že svým kolegům na pracovišti vysvětlí, jaké důvody ho vedly k návratu. Zaměstnanci si udělali konkrétní a ne zrovna lichotivou představu o firmách, které rádi přetahují zaměstnance. Jeho vystoupení mělo i velmi dobrý výchovný účinek na ostatní zaměstnance.“
Starší zaměstnanci předávají zkušenosti mladším
I ve firmě SMP CZ zaměstnanci stárnou a je čím dál těžší nahradit je mladými. Šéf personalistů Kameník potvrdil, že v podniku pracuje řada zaměstnanců dlouhá léta. Týká se to nejen dělnických profesí, ale i techniků a řídících pracovníků. Například bývalý výkonný ředitel Václav Kraus pracoval ve firmě 40 let a prožil proměny tohoto podniku, který vznikl na počátku 90. let minulého století odštěpením od společnosti Stavby silnic a železnic. Sám Kameník zde pracuje již 18 let. Předseda odborů Pavel Němejc se blíží ke dvacítce odpracovaných let ve firmě. To se týká i dělníků. „Je dobře, že tady takové lidi máme, protože mohou předávat bohaté pracovní zkušenosti mladým zaměstnanců,“ říká ředitel Kameník.
Odbory působí v Evropské radě zaměstnanců skupiny Vinci
V rámci skupiny Vinci dochází k výměně zkušeností. Firma SMP CZ může využívat světové a evropské zkušenosti, když spolupracuje se slovenskými a polskými kolegy. „Naše odborová organizace měla donedávna zastoupení i v sekretariátu Evropské rady zaměstnanců skupiny Vinci. Tuto funkci bude vykonávat v příštím období zástupce odborů ze společnosti Eurovia, která je rovněž členem skupiny Vinci. Náš zástupce zůstává dál členem v Evropské radě zaměstnanců, což nám umožňuje vyměňovat si zkušenosti s kolegy z celé Evropy,“ říká předseda Pavel Němejc.
„Pro nás je úchvatné jezdit po světě a vidět ty nádherné mostní stavby, které zaměstnanci a technici skupiny Vinci postavili. A v tom bychom chtěli v České republice s našimi zaměstnanci pokračovat i v následujícím období,“ řekl na závěr našeho setkání personální ředitel Pavel Kameník.
Text a foto: Miroslav Svoboda
Most
Personální ředitel SMP CZ Pavel Kameník (vlevo) a předseda VZO OS Stavba Pavel Němejc se radí o úkolech, které budou spolu projednávat na jednání Výboru odborové organizace.