• Zveřejněno: 13.11.2014
"

V čem spatřujete novou spolupráci mezi ČMKOS a DGB?

Jsem velmi potěšen, že je na co navazovat, naše vztahy s ČMKOS jsou tradičně na vysoké úrovni. Josefa Středulu velmi dobře znám z jeho působení v OS KOVO a v evropských odborových strukturách. Je to výrazný odborový předák, čeká nás těžká společná práce a já se na ni moc těším. Skutečnost, že naše země jsou ekonomicky úzce propojeny, musí naše odbory vést ke konkrétním projektům spolupráce. Váš předseda mě hned v úvodu informoval o propastných rozdílech ve mzdové úrovni. Německé podniky nemohou v Česku pouze generovat vysoké zisky, ale musí také přispívat k adekvátnímu mzdovému ohodnocení. České a německé podniky chtějí odvádět kvalitní práci, k tomu jejich zaměstnanci potřebují dobré pracovní podmínky a především za kvalitní práci musí dostat adekvátně zaplaceno. Není možné, aby příjmy českých zaměstnanců byly dlouhodobě tak hluboko pod úrovní německých příjmů.
Velké nebezpečí vidíme ve vzestupu prekérních forem práce v obou zemích i v celé EU. Mimořádně negativně zhoršují pracovní a mzdovou úroveň zaměstnanců. Neúměrný počet agenturních zaměstnanců či nedobrovolných OSVČ nyní výrazně vyznívá v neprospěch vašich českých zaměstnanců. Agenturní práce a prekérní smlouvy nesmějí být ani v Německu, ani v České republice zneužívány ke mzdovému dumpingu. Proti tomu bude náš postup společný. S Josefem Středulou jsme se shodli na důležitosti institutu minimální mzdy v obou zemích a účasti zástupců zaměstnanců v dozorčích radách podniků. Vše, na čem se s ČMKOS shodujeme, ale musíme prosazovat společně v rámci EU, prostřednictvím evropských odborů. Oba vidíme, jak je velmi důležité, aby se na evropském pracovním trhu postupně prosazovala společná pravidla. To je podle nás cesta k odstraňování sociálního dumpingu, který vede k degradaci mzdových a pracovních podmínek. Cílem mé návštěvy bylo i projednat spolupráci v rámci EOK. Chceme dále posunout integrační proces. Potřebujeme společné pole pracovního trhu, společně na evropské úrovni musíme vystupovat proti prekérním formám zaměstnávání. Tato Evropa přece není pouze Evropou trhů, nežijí v ní jen firmy, ale lidé–zaměstnanci. Naším cílem je, aby byla i Evropou lidí práce, kde jsou jejich práva respektována, a ne pod rouškou flexibility omezována.
Jaké vidíte naděje pro pracující EU po volbách do Evropského parlamentu?
DGB vítá, že Jean-Claude Juncker se stal představitelem EK. Jeho první výroky jdou správným směrem, uchopil návrh Evropské odborové konfederace a chce nastartovat investiční ofenzivu v objemu 300 miliard eur ročně. Investice přinášejí zaměstnanost, potřebujeme jasný signál, že odklon od úsporných škrtů je minulostí. Očekávám nové iniciativy pro sociální dialog. Josému Manuelu Barrosovi se za 10 let podařilo dostat sociální dialog na bod nula. Věřím, že Juncker naváže na tradici Jacquese Delorse a zaměstnanci budou mít opět silný hlas v kontextu evropské integrace, a to je možné jedině se silným sociálním dialogem. Což v Německu nyní velmi aktuálně znamená, že se nemůžeme jenom pyšnit německým sociálním partnerstvím, ale konkrétně ho uplatňovat i na evropské a mezinárodní úrovni a přestat torpédovat právo na stávku v rámci Mezinárodní organizaci práce (MOP). Tato problematika úzce souvisí se současným vyjednáváním dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA (TTIP). Tato dohoda nesmí být pouze čistý byznys, nesmí likvidovat a oslabovat základní zaměstnanecká práva, garantovaná národními zákony a MOP. Shodli jsme se s předsedou ČMKOS, že dohodu se slabými nebo s oslabenými právy zaměstnanců nebudeme akceptovat - bude-li k tomu dohoda směřovat, jednožnačně budeme po německé a české vládě požadovat přerušení jednání.
Reiner Hoffmann a Josef Středula deklarují spolupráci německých a českých odborů při potírání prekérní práce
"
testesondy123