• Zveřejněno: 24.02.2009

Teprve nyní byla ale tato právní novinka uvedena do praxe. Střední škola služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu jako první v České republice dala možnost získat výuční list v oboru „ kuchař – číšník „ a to bez předchozího studia třem zájemcům. Škola tak vychází vstříc „starým praktikům“, lidem, kteří léta působí v oboru aniž by ho ale kdy vystudovali. Pod tlakem Evropské unie a se stále se zpřísňujícími se normami a důrazem, kladeným na vzdělání je řada takovýchto lidí ohrožena možnou ztrátou zaměstnání – pokud by si nedoplnili vzdělání. Mají však čtyřicátníci či padesátníci ještě vůbec chuť a čas na klasické doučování, byť třeba dálkové? Právě pro takovéto případy vznikl jmenovaný zákon.
 
„Ve své podstatě se jedná o revoluční způsob získávání výučních listů, který mění způsob studia a oceňuje zkušenosti lidí, kteří je nabyli za léta praxe a dnes byly ověřeny dílčími zkouškami. Z toho důvodu nejsou nuceni znovu navštěvovat školu za účelem dlouhodobého studia. Zájemci o „výučák“ prakticky předvedou to, co ve svém oboru umí a následně složí závěrečné zkoušky dle školského zákona a tím získají výuční list…“ říká Ing. Petr Kotulič, pověřený řízením školy.
 

Jak na to?

Adepti na získání výučního listu se přihlásí na vybrané střední škole, projdou několika pohovory s průvodcem a pak předvedou před tříčlennou komisí, složenou z učitelů odborného výcviku  zkoušku z teplé kuchyně, studené kuchyně a minutek.
„ Pokud zkoušku složí, získá zájemce „dílčí kvalifikaci“ a podá písemnou žádost řediteli školy k složení závěrečných praktických, teoretických písemných a ústních zkoušek v oboru dle školského zákona,“ upřesňuje Ing. Dana Vorlová z téže školy.
Dosud na Střední škole služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu získali výuční list v oboru kuchař tři zájemci, v letošním roce se hlásí další uchazeči a poprvé se bude zkoušet i v oboru číšník. Cena za jednotlivé kurzy se pohybuje v rozmezí 5000 – 11 000 dle oboru.
 

Gorkého „univerzity života“

Nový zákon tedy dnes již i v praxi umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. dílčí kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam dílčích kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání ( výuční list nebomaturitní zkouška), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání. Zákon č. 179/2006 Sb. tedy má přispět k větší flexibilitě, připravenosti a uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Je však třeba dodat, že především řeší havarijní situaci tzv. „starých praktiků“, kterým bez řádných profesních dokladů o způsobilosti k vykonávání určité činnosti čím dále více hrozí ztráta zaměstnání.

testesondy123