• Zveřejněno: 11.08.2016
  • Autor: Petr Kolev

Univerzální systém mohou využívat všechny odborové svazy

Strach z represí ze strany zaměstnavatelů je podle statistik Odborového svazu KOVO nejčastější příčinou obav ze zakládání nových odborových organizací. Odborový svaz proto ve snaze pomoci zaměstnancům v těchto situacích umožnil „anonymní“ členství ve svých řadách. Vpravdě revoluční řešení chrání odvážné iniciátory založení odborových organizací i další zakládající členy před výhružkami a postihy. Mezi nejčastější patří pod různými záminkami rovnou vyhazov.

Anonymní členství umožňují platné Stanovy OS KOVO v podobě takzvaného seskupení členů. Jeho prostřednictvím mohou získat kompletní servis OS KOVO i zaměstnanci ve firmě, kde nepůsobí základní organizace. Možné je také individuální členství v OS KOVO, aniž by byl zaměstnanec členem základní organizace, a to tak, že podá přihlášku na regionálním pracovišti (RP) OS KOVO. Členy OS KOVO se mohou stát i zaměstnanci firem mimo kovoprůmysl.

Nápad se zrodil na jižní Moravě
Myšlenka vzniku seskupení členů se narodila na jižní Moravě již v roce 2012 po negativních zkušenostech se zakládáním nových organizací s právní osobností, dříve s právní subjektivitou.
„Téměř polovina těchto organizací byla do dvou let zrušena. V té době stanovy ještě neobsahovaly organizační jednotky bez právní osobnosti, a tak OS KOVO začal působit u zaměstnavatele přímo prostřednictvím zaměstnanců regionálního pracoviště na základě jejich individuálních pověření,“ vysvětluje vedoucí RP OS KOVO v Brně Jiří Grimm.
„Od roku 2013 ho umožňují stanovy, které začlenily do struktury svazu mezi organizační jednotky i tato seskupení členů u zaměstnavatelů, kde svaz nemá základní organizaci. Právním základem vzniku seskupení je dnes nový občanský zákoník, který stanoví podmínky působení odborové organizace u zaměstnavatele,“ upřesňuje specialista RP OS KOVO ve Zlíně David Šrott.
Postup je až překvapivě jednoduchý.Zájemce o členství v OS KOVO se musí zaevidovat na příslušném regionálním pracovišti. Pokud se najde alespoň pět takových zaměstnanců u stejného zaměstnavatele a chtějí být zastupováni odborovou organizací v pracovněprávních vztazích včetně kolektivního vyjednávání, může vzniknout seskupení členů a již následující den OS KOVO působí u zaměstnavatele prostřednictvím výboru členů seskupení. Hlavní význam spočívá v tom, že odbory mohou působit přímo i ve firmách, kde z různých důvodů není možné zřídit odborovou organizaci. Tento systém je univerzální a mohou ho využívat v ostatních odborových svazech v rámci ČMKOS,“ řekl Sondám Jiří Grimm. Jihomoravský kraj je v počtu seskupení členů v rámci OS KOVO na špici, následován Zlínským krajem.
Odborový svaz pomáhá statečným zaměstnancům
„Hrozba represí ze ztráty zaměstnání odradí zaměstnance od založení odborové organizace.
OS KOVO proto pomáhá statečným zaměstnancům a umožňuje jim takzvané anonymní členství ve svých řadách. Jen do listopadu loňského roku této možnosti využily na jihu Čech bezmála dvě stovky zaměstnanců. Přišli jsme s možností, která zakládající členy před možnými represemi účinně ochrání. Při nejžhavějších jednáních po vzniku nové organizace je mohou zastupovat specialisté OS KOVO společně s právníkem. Z dosavadních zkušeností největší problémy s nedodržováním zákoníku práce eviduje OS KOVO v malých či nově vzniklých firmách. Výjimkou přitom nejsou ani nové zahraniční firmy s českým managementem,“ řekl Sondám zmocněnec Krajského sdružení OS KOVO Jihočeského kraje a předseda ZO KOVO firmy Groz-Beckert Czech v Českých Budějovicích Jan Švec. „Zpravidla přitom stačí, aby dorazil například německý vlastník, a chování českého vedení se ve vztahu k odborům rázem zdemokratizuje, a jakoby mávnutím kouzelného proutku se změní. Pro ryze české firmy ale toto bohužel neplatí,“ konstatuje vedoucí jihočeského RP OS KOVO v Českých Budějovicích Rudolf Tkáč.
Anonymní členství přineslo růst mezd o 10 %
V českokrumlovské společnosti Schwan Cosmetics, kde vzniklo v rámci anonymního členství v OS KOVO jako jedno z prvních na jihu Čech seskupení členů, vzrostou v průběhu následujících dvou let mzdy o 10 %. Minulý měsíc se na tom shodli odboráři s vedením podniku ze skupiny Schwan Stabilo Group.
„Došlo ke vzájemné dohodě o navýšení základních mezd všech zaměstnanců na toto období o 10 % - na letošní rok o 7 % a příští rok o 3 % - a ke schválení široké nabídky benefitů. K tomuto radikálnímu kroku se vedení společnosti po dohodě s odborovou organizací rozhodlo i vzhledem k výstavbě nové výrobní haly závodu, která bude zahájena letos v létě a bude zde vytvořeno zhruba 100 nových pracovních míst,“ uvedl David Gráfek, zástupce zaměstnanců ve výboru seskupení členů OS KOVO ve Schwan Cosmetics CR, s.r.o. Předsedou výboru tohoto seskupení je vedoucí RP OS KOVO v Českých Budějovicích Rudolf Tkáč. Další dva zástupci výboru, Martin Moravčík a Gabriela Svěchotová, jsou zaměstnanci firmy. Ostatní odboráři pracující ve firmě zůstávají v anonymitě a vedení podniku tak nemá přehled o tom, kdo je organizován v odborech a kdo není.
Sjednávat řadu různých zaměstnaneckých benefitů, které často i velmi významně ovlivňují celkovou podobu odměny za práci a podmínek jejího výkonu, se zástupcům OS KOVO v jednotlivých jihočeských firmách daří dlouhodobě. „V loňském roce dosáhla v jihočeských firmách, v nichž působí OS KOVO, průměrná hrubá měsíční mzda 28 852 korun, což bylo o 4846 korun více než činil jihočeský průměr. Celorepublikový průměr hrubých měsíčních mezd pak KOVO překonalo o 2385 korun,“ konstatuje dosažené úspěchy Jan Švec.
OS KOVO působí v současné době v 60 strojírenských podnicích na jihu Čech.
V Plzeňském kraji přibývá firem, kde vznikají odbory
Společností, kde odbory vznikají, přibývá i v Plzeňském kraji. V nedávné době vznikly odbory například ve strojírenské firmě Wuppermann Kovotechnika Holýšov nebo v rokycanském Borgersu, což je největší výrobce netkaných textilií pro automobilové interiéry v Česku. „Informovali jsme vedení firmy, že u nich vznikla odborová organizace v podobě takzvaného seskupení členů a že tam prostřednictvím svých členů působí OS KOVO,“ uvedl vedoucí Regionálního pracoviště kováků v Plzni OS KOVO Ivo Kužel. Podle něj jde o velký úspěch, protože v Borgersu už se zaměstnanci pokoušeli odbory založit zhruba čtyřikrát.
Od seskupení členů k základní organizaci
Začátkem ledna 2015 začalo u zaměstnavatele International Automotive Components Group, s.r.o., v Přešticích působit seskupení členů OS KOVO pod vedením výboru seskupení, který tvořili jak specialisté RP OS KOVO Plzeň, tak členové z řad zaměstnanců. Vedení přistoupilo k faktu, že ve firmě působí odbory, velice korektně a činnosti nekladlo překážky. Během roku 2015 vstoupilo do odborů cca 90 zaměstnanců.
Výbor seskupení začal se zaměstnavatelem vyjednávat kolektivní smlouvu, která byla uzavřena v červenci 2015. Nová kolektivní smlouva počítala s transformací seskupení členů OS KOVO na samostatnou základní organizaci. V průběhu listopadu 2015 proběhly volby funkcionářů do výboru základní organizace a začátkem prosince byla nová ZO OS KOVO IAC Group Přeštice zapsána do spolkového rejstříku. Všichni členové seskupení členů OS KOVO se evidovali v této nové základní organizaci.
Řekli dost šikaně a založili seskupení členů
Také ve Frauenthal Automotive v Hustopečích vzniklo seskupení členů. Firma je jedinou českou odnoží stejnojmenného německého nadnárodního koncernu. Zaměstnává 240 kmenových zaměstnanců a zabývá se výrobou tlakových nádob pro brzdové systémy nákladních automobilů a autobusů a výrobou vzduchojemů pro ně. Je jedním z dalších podniků, kde začalo působit seskupení členů OS KOVO.
Rada zaměstnanců ve firmě působí už řadu let. Podle jejího člena Jiřího Ovesného jde spíš o formální záležitost: „Nemáme jako rada zaměstnanců žádné pravomoci, a podle toho se k nám vedení firmy chovalo.“ Vedení ignorovalo požadavky zaměstnanců na zlepšení mzdových a pracovních podmínek, jeho kroky byly někdy na hranici zákona. Pomyslný pohár přetekl po zavedení fondu pracovní doby a nevyplacení slíbených odměn o Vánocích 2015. Zaměstnanci v největším výrobním oddělení - ve svařovně - na to reagovali uspořádáním hlasování o tom, kdo je pro, aby ve firmě vznikla odborová organizace.
Ihned se přidaly i ostatní výrobní i nevýrobní útvary a svými podpisy vyjádřilo souhlas odhadem 90 % oslovených. Iniciátoři akce se pak s žádostí o pomoc obrátili na RP OS KOVO v Brně.
„Pomohli nám a díky této vstřícnosti u nás nyní působí seskupení členů. Jsme na začátku nových jednání, věříme, že se situace v naší firmě zlepší, že se zbavíme špatné pověsti a budeme opět plně konkurenceschopní na trhu práce,“ říká Jiří Ovesný. Odbory umožňují anonymní členství teprve od konce minulého roku, takže se v podstatě jedná o převratnou novinku.
(Vyšlo v Sondách REVUE 8/2016)