• Zveřejněno: 11.03.2019
  • Autor: Evžen Staněk
 
Ze zahraničí: Společný projekt Mezinárodní organizace práce
 
Zahajovací Workshop sociálních partnerů v rámci společného projektu Mezinárodní organizací práce a Evropské komise na téma „Posilování kapacit sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce“ se konal ve dnech 7. a 8. února 2019 v Ženevě. Projekt se zaměří na výzkum, získávání a prohlubování znalostí a sdílení národní praxe v 36 evropských zemích.
 
Za odbory zazněla na workshopu výzva, aby v roce 100. výročí existence Mezinárodní organizace práce (MOP) byl důrazně připomenut smysl a význam mezinárodních standardů práce jak v oblasti pracovních podmínek (pracovní doba, minimální mzda ad.), tak v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. „Zaměstnanci i odbory jsou pod globálním tlakem na omezování pracovních a sociálních práv, a to ve svých důsledcích vede ke zhoršování pracovních a sociálních podmínek stále širších vrstev obyvatelstva. Je třeba hledat cesty, jak se vymanit z této pasti zostřování konkurenčního boje,“ sdělil Sondám místopředseda ČMKOS Vít Samek, který konfederaci na akci zastupoval. 
 
Právní ochrana zaměstnanců se zlepšuje pomalu...
 

Celý článek naleznete v magazínu Sondy Revue č. 3/2019. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy