• Zveřejněno: 11.10.2018
  • Autor: Ilona Švihlíková

Klíčová role odborů pro pozitivní vývoj ČR

Na manifestačním mítinku ČMKOS #KonecLevnePrace vystoupila ekonomka Ilona Švihlíková, která poskytla časopisu Sondy Revue exkluzivně článek, jenž zachycuje hlavní myšlenky jejího sdělení: důležitou roli odborů v české ekonomice a nutnost změny hospodářské politiky ČR.

Švihlíková Autorka byla jedním z významných hostů manifestačního mítinku ČMKOS #KonecLevnePrace,  který se konal 11. 10. 2018 v Praze.

Odbory byly jedním z klíčových aktérů, kdo dlouhodobě poukazoval na to, že česká ekonomika jednak není moc česká a že její zásadní nastavení po roce 1989 není dlouhodobě příznivě a nezaručuje budoucí potenciál. Ekonomické materiály ČMKOS kromě výborné analýzy vždy disponovaly také návrhy na změnu hospodářské politiky, respektive poukazovaly na omezenost účetního vnímání ekonomiky. Jistě nás napadá jeden ministr, který v tomto vynikal a byl také finančními kruhy patřičně oceněn...

Celý článek najdete v Sondy Revue č. 10/2018. 

Pro časopis Sondy Revue klikněte na ikonku níže: Logo Sondy