• Zveřejněno: 28.01.2019
  • Autor: (fav)

Ze zahraničí

Největší německý odborový svaz IG Metall na tiskové konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem oznámil, že na konci roku 2018 sdružoval 2 270 595 lidí. To je o 8 000 více než v roce 2017. Do odborů vstoupilo 133 165 lidí, kteří nejenom vyrovnali přirozený úbytek (odchody do důchodu atd.) a vystoupení z odborů, ale přispěli k dalšímu růstu této odborové organizace. Ten byl v porovnání s rokem 2017 vyšší o 25 procent.

„Tento velmi dobrý vývoj členské základny ukazuje, že neexistuje žádný obecný nezvratitelný trend upadání velkých organizací.  Právě naopak: Protože jsme vnímáni jako tvůrci lepší budoucnosti a vnímáme rozmanitost pracovních podmínek a očekávání lidí od života, jsme atraktivní“, komentoval vývoj členské základny předseda IG Metall Jörg Hofmann.

Impulsem k dalšímu vývoji členské základny byla podle něj úspěšná kolektivní vyjednávání v kovoobráběcím a elektrotechnickém průmyslu.

IG Metall tak jde posílena do roku 2019, v němž se bude věnovat transformaci, kterou v průmyslových oborech způsobí digitalizace, při snaze spoluutvářet ji v zájmu zaměstnanců.

Sestavením atlasu transformace chce IG Metall v příštích měsících získat podrobný přehled o změnách a dopadech digitalizace v jednotlivých podnicích. Zviditelněny tak mají být klíčové body změn v závodech a mají být vytvořeny předpoklady pro společnou strategii k jejich zvládnutí. „Zisky z digitalizace musí být investovány do dobré práce. Nemůžeme připustit, aby naše společnost byla rozdělena na digitální vítěze a poražené. K tomu potřebujeme právo na další vzdělávání”, zdůraznil šéf IG Metal.