• Zveřejněno: 16.10.2018

Otevřenost české ekonomiky roste a s ní i citlivost hospodářství na vnější ekonomické podmínky. Vyplývá to z analýzy zahraničního obchodu ČR UniCredit Bank. Objem českého exportu vztaženého k celkovému HDP totiž vzrostl za posledních 20 let z 27 procent na 67 procent.

Export

Vyšší otevřenost ekonomiky přináší větší zapojení do světových výrobních řetězců, a s tím lepší přístup k technologiím, urychlujícím růst produktivity práce. Na druhou stranu roste i citlivost na vnější ekonomické šoky - uvádí analytici banky.

Česká ekonomika je úzce navázána na EU. V roce 2017 směřovalo do Evropy 90,2 procenta českého exportu a 83,7 procenta do evropské osmadvacítky. Před deseti lety to bylo 92,4 procenta do Evropy a 85,7 procenta  do EU.

Automobilový průmysl je klíčový

Největší vliv na místní produkci má poptávka po automobilech. Automobilový průmysl v ČR přímo ovlivňuje tvorbu třinácti procent HDP země. Kdyby například v Německu došlo k úplnému výpadku koncové poptávky po autech, česká ekonomika by ztratila 1,8 procenta svého HDP. Kdyby Německo přestalo auta nejen spotřebovávat, ale i vyrábět, česká ekonomika by to pocítila už výrazným propadem o 4,2 procenta HDP.

I odchod Británie z Evropské unie může mít dopad na české hospodářství výrazně větší, než na okolní země. Nejvíce obávaným dopadem je totiž pokles poptávky po automobilech a autodílech - tím by byla v EU nejvíce postižena právě ČR. Může to způsobit výpadek až 0,63 procenta HDP. Pro Německo to činí 0,58 procenta, pro Slovensko 0,55 procenta. Brexit má potenciál negativně ovlivnit zejména ekonomiky západní a střední Evropy, jižních států by se dotkl méně.

Již zavedená cla ze strany USA na dovoz oceli a hliníku by tuzemskou ekonomiku výrazněji ovlivnit neměla, pokud by však USA zavedly dovozní cla na automobily, situace by se zhoršila. Vyšší citlivost na poptávku USA po autech mají jen ekonomiky Mexika, Kanady, Korey, Japonska, Německa, Maďarska a Slovenska.