• Zveřejněno: 11.12.2019
Nedostatek lékařů i zdravotních sester ohrožuje péči o pacienty
 
Přetrvávající nedostatek lékařů, zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu byl zásadním tématem setkání zdravotnických odborů z českých a moravských nemocnic, které se konalo v úterý 10. prosince 2019 v Praze. Organizátorem setkání byly Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů (LOK-SČL) a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR).
 
Na tiskové konferenci, po skončení porady zdravotnických odborářů, vystoupili předseda LOK-SČL Martin Engel a předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková.
 
Navýšení odměn o 1500 korun měsíčně pro zdravotníky od začátku příštího roku je podle odborů nedostatečné. Chtějí sledovat kolektivní vyjednávání v jednotlivých zařízeních, pak se znovu sejdou před jednáními o úhradové vyhlášce pro rok 2021. „Počkáme, jak budou pokračovat jednání o kolektivních smlouvách v jednotlivých nemocnicích a sejdeme se začátkem příštího roku, v únoru, nebo březnu,“ řekl Martin Engel.
 
Proto se chtějí odboráři znova sejít poté, co skončí vyjednávání o kolektivních smlouvám pro příští rok. Ani slíbených 1500 korun navíc ale podle oborů nestačí. „V době, kdy je ekonomický růst a očekává se, že průměrné mzdy a platy se budou navyšovat asi o sedm procent, tak je 1500 korun podle nás pro zdravotnictví nedostatečné,“ řekla dále Dagmar Žitníková.
 
Podle ní ani letos nebylo ve všech nemocnicích přidáno podle nařízení vlády. Odboráři to řekli i zástupcům ministerstva. „Na argumenty ministerstva, že se letos zdravotníkům přidaly tisíce korun, ti lidé reagovali, že tak to bylo jen ve fakultních nemocnicích. V akciových společnostech bylo navýšení jen o tisícovku či o dva,“ dodala. V krajských, obecních a soukromých zdravotnických zařízeních se odměny totiž neřídí platovými tabulkami. Jejich zaměstnanci jsou vypláceni na základě smluvní mzdy. Ta je podle odborů o několik tisíc nižší. Tyto nemocnice se tak často potýkají s nedostatkem zaměstnanců, kteří odcházejí mimo obor i do státních nemocnic.
 
Martin Engel mj. upozornil, že zhruba 200 studentů lékařských fakult do našeho zdravotnictví nenastoupí, a že raději odejdou pracovat do zahraničí. Od práce v ČR je odradí podmínky v místních nemocnicích, ať již jde o výši platu, přetěžování na pracovištích atd.
 
V únoru příštího roku chtějí zástupci zdravotnických odborů zformulovat požadavky na růst platů, který budou prosazovat na jednáních o úhradové vyhlášce na rok 2021.