• Zveřejněno: 23.03.2020
Apelujeme naléhavě na evropské instituce a vlády, naše populace se dusí koronavirem Covid 19, fyzicky i ekonomicky. Nikdo by neměl být nucen volit mezi tím, že bude chránit sebe a své blízké a tím, že si zachová svoji práci a příjem a tím potenciálně ohrožovat sebe a ostatní okolo sebe.
 
Musíme jednat, a jednat rázně. Obáváme se, že nástroje a fondy, které dávají na stůl instituce Evropské unie a jednotlivé vlády nebudou dostatečné. Plné využité flexibility Paktu růstu a stability budou jako kapka v moři, pokud nebudou doplněny o další opatření. Je nutné aktivovat klauzuli pro stav nouze fiskálního kompaktu.
 
Naléhavě žádáme všechny finanční instituce, aby zabránily ekonomickému šoku a neprofitovaly z této bezprecedentní zdravotní situace. Proto doporučujeme velmi rychlé zavedení následujících opatření:
Okamžitě pozastavit obchodování na burzách: po bezprecedentním poklesu na burzovních trzích v celém světě budou podniky i zaměstnanci nevyhnutelně trpět a budou bojovat o přístup k úvěrům.

Snížit zápůjční úrokovou sazbu Evropské centrální banky na nula procent či méně (v současnosti je na úrovni 0,25 %), snížit sazbu na hlavní refinanční operace pod současných nula procent a snižovat ještě dále do negativního pásma sazbu vkladové facility (v současnosti na úrovni 0,5 %), a umožnit a motivovat banky k udržování ekonomické aktivity.

Evropská centrální banka by měla být připravena „udělat cokoliv“, jak to provedl předchozí guvernér, tedy být připravena znovu nabít „bazuky“ přímých měnových operací a kvantitativního uvolnění. Navíc by kapitálový klíč Evropské centrální banky mohl být dočasně odložen pro účely finanční stability, kdy některé státy budou potřebovat pomoc více než jiné.

Zabránit tomu, aby finanční instituce půjčovaly na pozitivní úrok jak členským státům, tak malým a středním podnikům. Malé a střední podniky si buď vytvoří zásoby, nebo zastaví a ukončí svoji činnost, pokud se jim nedostane další podpory. Žádáme, aby všem finančním institucím, nejen národním podpůrným bankám a Evropské investiční bance, ale i soukromým bankám bylo zabráněno úročit půjčky, aby se podniky mohly dostat z krize. Pokud toho není možné dosáhnout pobídkou, musí vlády jednat prostřednictvím nařízení a/nebo zajištěním garance na národní úrovni s podporou evropské úrovně.

Evropský stabilizační mechanismus musí v tomto směru sehrát svoji roli a my naléhavě žádáme vlády, aby zajistily získání peněz za nulový nebo negativní úrok a jejich půjčení členským státům s opatřeními, která jsou popsaná výše. Členské státy by navíc mohly využít preventivní úvěrové linky dostupné v rámci Evropského mechanismu stability, ovšem bez veškerých kondicionalit.

Dále je třeba seriózně zvážit možnost mechanismu „shazování peněz z vrtulníku“ od Evropské centrální banky k překlenutí přerušeného bankovního transmisního mechanismu, bude-li to nutné, jako způsobu vyrovnání se s poklesem ekonomické aktivity, na podporu příjmů zaměstnanců a k prevenci deflace.
Je třeba přijmout zvláštní opatření k regulaci pohybu cen životně důležitých produktů a bydlení, jakékoliv zneužití v této nouzové situaci by mělo být jednoznačně odsouzeno.

Musíme zajistit, aby urgentní opatření, která by měla být zavedena nyní, byla následována strukturovanějšími a důkladnějšími opatřeními na podporu investic a udržitelného ekonomického rozvoje. Musíme využít nynější revizi správy ekonomických záležitostí Evropské unie, kterou v nedávné době zahájila Evropská komise: je naprosto nutná celková revize evropského fiskálního rámce na zdravých ekonomických principech.
 
Veřejné služby a zaměstnanci ve veřejných službách konají v této bezprecedentní krizi velmi záslužnou práci při ochraně populace a péči o ni. Nyní je čas zajistit, aby oni byli do budoucna financováni udržitelným způsobem, a to drastickým omezením vyhýbání se daňových povinnostem a daňovým únikům. Poděkování potěší, financování je nutné.
 
Je jasnější než kdy předtím, že fiskální transfery mezi členskými státy, ať už jakýmkoliv způsobem, a evropská centrální fiskální kapacita vydávající bezpečná aktiva jsou v tuto dobu požadované, ale zdá se, že tento cíl je v tuto chvíli zatím nedosažitelný.
 
Konečně, tady jde o demokratickou kontrolu našeho finančního systému a o nutná opatření k záchraně živobytí lidí a ekonomické činnosti. Jednat rychle a konat společně je jedinou účinnou odpovědí na krizi, která nás postihuj všechny.
 
Musíme jednat společně, pokud to vše nemá degenerovat do malicherného a rozdělujícího nacionalismu. Musíme jednat společně, protože čelíme stejné hrozbě a virus se na hranicích nezastaví. Jednejme solidárně, za svobodu lidí a našeho společného blaha.
 
Společně jsme silnější.