• Zveřejněno: 26.09.2018
  • Autor: (Odborový svaz DLV)

Výbor základní organizace Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Segezha rozhodl dne 19. září 2018 o vyhlášení stávkové pohotovosti. Stalo se tak z následujících důvodů: V červnu 2018 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy. Do 19. 9. 2018 zástupci odborové organizace neobdrželi písemné vyjádření zaměstnavatele k jednotlivým bodům návrhu kolektivní smlouvy. Ze strany zaměstnavatele nebyla ochota ke konstruktivnímu jednání o kolektivní smlouvě, zaměstnavatel pouze odmítal návrh odborů a oddaloval kolektivní vyjednávání.  

Segezha stávková

Vzhledem k aktuální situaci na trhu práce odbory navrhují uzavření kolektivní smlouvy, která by pomohla především personálně stabilizovat zaměstnance a udržet sociální smír ve společnosti.

Výbor základní organizace bude postupovat podle zákona o kolektivním vyjednávání a požádá o jednání před zprostředkovatelem.

Odborový svaz zhodnotil celou záležitost a dospěl k závěru, že vyhlášení stávkové pohotovosti ze strany ZO OS DLV Segezha je zcela na místě, neboť zaměstnavatel se bez zjevného důvodu zdráhá uzavřít podnikovou kolektivní smlouvu a činí bezdůvodné obstrukce při kolektivním vyjednávání. Takové jednání zaměstnavatele není v souladu s právními předpisy, zejména s ustanovením § 8 Zákona o kolektivním vyjednávání, který ukládá účastníkům kolektivního vyjednávání povinnost spolu jednat s cílem uzavřít kolektivní smlouvu.

Pokud ze strany zaměstnavatele nedojde, bez zbytečného prodlení, ke změně postoje ke kolektivnímu vyjednávání, bude zcela na místě požádat MPSV o určení zprostředkovatele, a případně (nebude-li věc zprostředkovatelem vyřešena) zvažovat přijetí dalších zákonných opatření.

Ze všech těchto shora uvedených důvodů Odborový svaz dřevo - lesy - voda tímto vyjadřuje ZO OS DLV Segezha a jejím orgánům plnou podporu při řešení tohoto sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy.