• Zveřejněno: 24.01.2020
Upravuje například sdílené pracovní místo
 
Poslanci na svém zasedání v pátek 24. ledna podpořili v 1. čtení návrh novely Zákoníku práce předkládaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho součástí je ukotvení sdíleného pracovního místa, navýšení finanční náhrady pro pozůstalé po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Novela přinese také jednodušší doručování písemností a snížení administrativní náročnosti zaměstnavatelů. Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsnazší, byla již v říjnu 2019 uzavřena na Úřadu vlády „Gentlemanská dohoda“ mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů, kde se všechny strany zavázaly, že budou podporovat návrh právě v předložené podobě.
 
SDÍLENÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Sdílené pracovní místo může pomoci rodičům s malými dětmi v návratu do práce po rodičovské dovolené nebo k udržení kontaktu se zaměstnavatelem během ní. Umožní zůstat v pracovním procesu seniorům, kteří chtějí pracovat, ale již ne na plný úvazek nebo osobám, které pečují o své blízké, popř. absolventům.
 
V praxi bude zavedení sdíleného pracovního místa znamenat, že se zaměstnavatel může dohodnout, že se o jednu pracovní pozici mohou podělit dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Ti si sami budou moci rozvrhnout pracovní dobu, jak jim to bude nejvíce vyhovovat. Mohou si vzájemně pomáhat, vycházet si vstříc a zaměstnavatel má jistotu, že práce bude vždy vykonávána.
 
Zvýšení náhrady pozůstalým
Pozůstalí po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, mají dnes nárok na jednorázové odškodnění v pevné výši 240 tisíc Kč a na náklady na pořízení pomníku ve výši 40 tisíc Kč. Tyto částky se v čase nemění, nereagují na inflaci ani na růst průměrného výdělku. MPSV proto navrhuje, aby byly tyto částky nově odvozeny od průměrné mzdy.
V případě úmrtí byla finanční náhrada navržena jako 20násobek průměrné mzdy, což dnes odpovídá zhruba 720 tisícům Kč. Částka na pořízení pomníku bude nově 1,5násobkem průměrného výdělku.
 
Doručování písemností
Z praktických zkušeností a komplikací při doručování písemností vycházejí další změny. Doručování zaměstnavatelem bude nově jednodušší. Lépe budou také upraveny situace, kdy se zaměstnavatel fyzicky nenachází v místě zapsaném ve veřejném rejstříku, a tím znemožňuje doručení písemnosti. Toto bude nově řešit navrhovaná fikce doručení.
 
SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI
Novela přinese i snížení administrativních nároků na zaměstnavatele. Dojde ke zrušení povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení DPP. Výjimkou budou dohody, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění.