• Zveřejněno: 25.06.2018
  • Autor: (red)

Vedení pražského dopravního podniku (DPP) a 23 odborových organizací podepsali dodatek ke kolektivní smlouvě uzavřené na období 2016 – 2017. Kolektivní smlouvu podepsaly poslední dva odborové svazy pracovníků pražského dopravního podniku, které to dosud odmítaly. Dohoda přinese zaměstnancům od 1. července DPP navýšení mezd o 4,8 procenta v letošním roce a o 7,4 procenta od ledna příštího roku. Nejvíce budou zvýhodněny profese řidičů MHD, kde bude nárůst kolektivní výkonnostní odměny měsíčně z deseti na 20 procent.

 „Uzavřená dohoda je velkým kompromisem obou smluvních stran. Věřím, že výsledek je dobrou zprávou pro naše zaměstnance, kteří nebudou nuceni odcházet za vyššími nabídkami, ale naopak ocení jistotu v zázemí velké stabilní společnosti,“ řekl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP. Navýšení mezd by podle něho navíc mohlo stabilizovat personální situaci řidičů pražské MHD.  Dohoda počítá také s navýšením příplatku za délku dosažené odborné praxe v DPP.  

Mzdy v DPP porostou od 1. července. Nejvíce si polepší řidiči, kterých je nedostatek. Průměrná mzda v DPP je 36 433 korun, firma zaměstnává zhruba 11 000 lidí.
Návrh na změnu kolektivní smlouvy podaly písemně již 24. října 2017. Uskutečnilo se několik  kol jednání, které nakonec  skončila před zprostředkovatelem. Dvě odborové organizace z 23 odmítaly návrh přijmout. Teprve poté došlo k přijetí návrhu.
Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, musí zaměstnavatel jednat podle zákona o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi. Odborové organizace vystupují a jednají s právními důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzájemné shodě.
DPP je největší pražskou společností a jejím vlastníkem je hlavní město, které na jeho chod dává finance. V rozpočtu Prahy byla pro letošní rok schválena takzvaná kompenzace pro DPP zhruba 13,7 miliardy korun.