• Zveřejněno: 11.12.2019
  • Autor: ADP
Setkání odborů sdružených ČMKOS s vedením ČNB
 
Každoroční setkání zástupců odborových svazů sdružených v ČMKOS s bankovní radou a guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem se konalo v úterý 10. 12. 2019.
 
V úvodu přivítal přítomné guvernér ČNB Jiří Rusnok, který kladně ohodnotil vzájemnou komunikaci mezi odbory a centrální bankou. Ředitel měnové sekce Ing. Petr Král ve své prezentaci detailně popsal trendy v monetární politice ČNB pro příští období roku 2020 a 2021. (Prezentaci naleznete níže pod textem v elektronické formě - pdf.) Zdůraznil, že inflační cíle se daří naplňovat v příslušném pásmu, na přelomu let 2020/2021 by se mohlo dosáhnout požadovaných 2 %. Dále se podrobně věnoval trhu práce a HDP. Následně okomentoval Předseda ČMKOS Josef Středula upozornil na vážný problém, tedy snahu "zakonzervovat" v ČR levnou práci prostřednictvím velkého množství levné pracovmí síly ze zahraničí. Již nyní na místním pracovním trhu působí legálně na 600 000 zahraničních pracovníků, což je nejvíce na počet zaměstnanců ze všech zemí střední a východní Evropy. Hlavní analytik a ekonom ČMKOS Ing. Martin Fassmann seznámil členy bankovní rady se závěry nejnovější analýzy ČMKOS "Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU". Analýza odhaluje skutečnost, že za 30 let jsme dosáhli třetinových průměrných mezd EU. 
 
V rámci diskuse s představiteli ČNB o situaci na trhu práce hovořil Jan Zazvonil, předseda Aliance drážího provozu (ADP), který popsal stav v železniční dopravě, která není pro potenciální uchazeče o zaměstnání dostatečně atraktivní. Nedostatek zaměstnanců se řeší nařízenou prací přesčas, noční směny či práce o víkendech odrazují další zájemce. Přísné požadavky na zdravotní, psychickou a odbornou způsobilost kladou nemalé překážky případným uchazečům o práci v  tomto oboru. Růst mezd pro rok 2020 v rámci uzavřené kolektivní smlouvy bohužel ani tak nezaručí dostatek nových zájemců o zaměstanání u státní organizace SŽDC. Dále hovořil například o snížení zdrojů z rozpočtu na opravy a údržbu ze SFDI na rok 2020. Další dotazy z pléna se týkaly nástrojů ČNB vůči komerčním bankám či lidí postižených exekucemi, kteří se pohybují na úrovni příjmové chudoby.
 
Obě strany se vzájemně ujistily, že v konzultacích nad makroekonomickými ukazateli budou i nadále spolupracovat. 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Aliance drážního provozu