• Zveřejněno: 13.03.2020
  • Autor: redakce

Horníci, geologové a naftaři volili nové vedení, řešili dopady útlumu těžby v regionech

V hotelu HARMONIE I v lázeňském městě Luhačovice se v první polovině března uskutečnil IX. sjezd Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS HGN). Sjezd zvolil nové vedení a přijal cíle organizace do roku 2024.

Delegáti ocenili Jana Sábela, který stál v čele svazu 20 let. Novým předsedou byl zvolen Rostislav Palička, předseda Sdružení hornických odborů OKD Ostrava.

Prvním místopředsedou se stal Josef Zelenka ze Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné, druhým místopředsedou Jiří Waloszek z OKD. 

Účastníkům sjezdu zaslal pozdravný dopis Josef Středula, který nemohl kvůli mimořádným zdravotním opatřením na sjezdu vystoupit. V dopise zdůraznil: Nové vedení odborového svazu, které budete volit, čeká těžké období. I pod tlakem EU a její nové Zelené dohody pro Evropu začíná soumrak uhelné energetiky. Situace je vážná a mohou zaniknout tisíce pracovních míst. Bude velmi důležité, jaké stanovisko k Zelené dohodě zaujme naše vláda a také jaké kompenzace vyjednají odbory. Českomoravská konfederace odborových svazů je připravena pomoci a podpořit úsilí vašeho odborového svazu, aby útlum hornictví byl sociálně odpovědný a mladí uvolnění lidé měli možnost rekvalifikací. Přeji vašemu novému předsedovi hodně sil a odvahy k řešení nelehkých úkolů, které ho čekají. Vám všem přeji v dnešní době především pevné zdraví.

Celé znění pozdravného dopisu naleznete v připojeném dokumentu v pdf. vit níže.