• Zveřejněno: 18.04.2019
Z jednání malé tripartity v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu ČR
 
Tripartita sociálních partnerů v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu ČR se na svém jednání v polovině dubna v Praze zabývala zejména následujícími body:
1.     Dotační program pro nestátní vlastníky lesů.
2.  Aktuální informace v oblasti mzdové politiky v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu.
 
Náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář předal účastníkům písemný dokument „ Informace pro členy Rady sociálních partnerů v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu“ - Opatření obecné povahy (OOP) vydané MZe podle lesního zákona, které za mimořádné kalamitní situace umožňuje státní správě stanovit postupy odchylné od některých ustanovení lesního zákona. V tomto případě jde o cílenou snahu dohody s vlastníky lesa – jak uvolnit regulaci červených zón.
-          Trh se sadebním materiálem – je na pořadu dne; údajně je materiálu dost; spravováno semenářským závodem v Týništi. Cílem je, aby materiálu byl přebytek.
-          Použití chemických přípravků v lesích: Obavy z nadužívání chemie v lese jsou zjištěných skutečností plané, tento stav nehrozí.
 
Dále Patrik Mlynář informoval o podpoře pro nestátní vlastníky lesů. Záležitost je náročná k řešení zejména proto, že je potřeba, aby Poslanecká sněmovna ČR věc odsouhlasila. Jde o úhradu prostředků nezbytných na obnovu lesa. Žádost byla postoupena ministerstvu financí, očekává se, že do měsíce by ji vláda mohla projednat. V této souvislosti bylo zmíněno, že se připravuje nová strategie vedení podniku Lesy ČR, která by měla být předložena do konce července tohoto roku.
 
Aktuální informaci z oblasti mzdové politiky v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu uvedla předsedkyně Odborového svazu pracovníků Dřevozpracujících odvětví, Lesního a Vodního hospodářství v České republice Jaroslava Nestěrová. Následná diskuse byla rozsáhlá a dotkla se kolektivního vyjednávání, snižování výroby v segmentu nábytkářské výroby a signálů z trhu, které by mohly předznamenat oživení zájmu o práci v nábytkářství.
 
Různé v bodech:
 
Dne 5. dubna 2019 vyhlásila kancelář FSC druhé kolo veřejného připomínkového řízení Českého standardu FSC na 30 dní. Dokument lze připomínkovat do 5. května 2019. Ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně jako v prvním kole řízení, vybízí k podpoře připomínek státních lesů. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický navrhl jednotné vyjádření za Radu sociálních partnerů v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu, i když všichni zastoupení členové podají vlastní stanoviska. Ve stručnosti informoval členy malé tripartity o plánovaném semináři Ministerstva průmyslu a obchodu pro vlastníky lesů na téma „Jak na export kůrovcového dřeva“. V současné chvíli již probíhá jednání mezi odborem řízení exportní strategie a služeb a agenturou CzechTrade o podobě a termínu semináře.