• Zveřejněno: 04.06.2020
  • Autor: Tisková zpráva
"Odborový svaz dopravy (OSD) je připraven pomoci neoprávněně propuštěným zaměstnancům společnosti Ryanaire, a bude-li to nutné zajistí i právní zastoupení před soudem," uvedl to předseda odborového svazu Luboš Pomajbík v reakci na negativní postoj, který zaujalo vedení, když čeští zaměstnanci irské letecké společnosti Ryanair založili odbory, které sdružují palubní personál a piloty a staly se členskou organizací OSD.
 
Tři zaměstnanci - zástupci nové odborové organizace hned dostali výpověď. Pracovní smlouvy se řídí českým právním řádem - a je to v nich výslovně uvedeno - proto se musí řídit i naším zákoníkem práce," zdůraznil Luboš Pomajbík "a ne rozdávat nezákonné výpovědi. Víme, že společnost provází pověst špatných pracovních podmínek, OSD nepřipustí, aby současná krize byla zneužívána k protiprávnímu jednání."